Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.10.2022 00:06:17
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N108022/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Chemie a fyzika pevných léčiv

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí z chemie a fyziky pevných farmaceutických substancí. Důraz je kladen na studium vnitřní struktury substancí (molekulové a krystalové) a z ní vyplývajících makroskopických vlastností (rozpustnost, rychlost rozpouštění, stabilita, degradace). Podrobně je probírán fenomén polymorfismu farmaceutických substancí a procesy krystalizace a rozpouštění. Pozornost je věnována chemickým a fyzikálním typům farmaceutických substancí (anhydráty, soli, hydráty, kokrystaly) a jejich krystalickým a amorfním formám. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na degradační produkty vznikající ve farmaceutických substancích při výrobě a během skladování.

Sylabus

1. Kriteria výběru API pro pevné lékové formy
2. Krystalová struktura
3. Molekulární krystal
4. Krystalizace
5. Rozpustnost a rozpouštění
6. Tvar a velikost částic
7. Polymorfismus
7. Anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly
8. Amorfní a semikrystalické formy
9. Fyzikální (polymorfní) přeměny, příklady
10.Chemické degradace v pevné fázi
11.Oxidace, hydrolýza, dehydratace, dehalogenace, dekarboxylace, deamidace, denitrogenace
12.Fotodegradace
13.Polymerace, cyklizace, epimerizace,isomerizace
14.Hygroskopicita

Literatura

Kratochvíl B., Seilerová L., Sládková V., Šimek M.: Chemie fyzika pevných léčiv. Skriptum. VŠCHT Praha 2014.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi