Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.5.2022 22:52:21
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Chemie a fyzika pevných léčiv

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí z chemie a fyziky pevných farmaceutických substancí. Důraz je kladen na studium vnitřní struktury substancí (molekulové a krystalové) a z ní vyplývajících makroskopických vlastností (rozpustnost, rychlost rozpouštění, stabilita, degradace). Podrobně je probírán fenomén polymorfismu farmaceutických substancí a procesy krystalizace a rozpouštění. Pozornost je věnována chemickým a fyzikálním typům farmaceutických substancí (anhydráty, soli, hydráty, kokrystaly) a jejich krystalickým a amorfním formám. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na degradační produkty vznikající ve farmaceutických substancích při výrobě a během skladování.

Sylabus

1. Kriteria výběru API pro pevné lékové formy
2. Krystalová struktura
3. Molekulární krystal
4. Krystalizace
5. Rozpustnost a rozpouštění
6. Tvar a velikost částic
7. Polymorfismus
7. Anhydráty, hydráty, soli, kokrystaly
8. Amorfní a semikrystalické formy
9. Fyzikální (polymorfní) přeměny, příklady
10.Chemické degradace v pevné fázi
11.Oxidace, hydrolýza, dehydratace, dehalogenace, dekarboxylace, deamidace, denitrogenace
12.Fotodegradace
13.Polymerace, cyklizace, epimerizace,isomerizace
14.Hygroskopicita

Literatura

Kratochvíl B., Seilerová L., Sládková V., Šimek M.: Chemie fyzika pevných léčiv. Skriptum. VŠCHT Praha 2014.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi