Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:37:57
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N110001/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Farmakochemie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. František Hampl, CSc.
doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
Ing. Josef Zezula, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje studentům v návaznosti na předmět Základy farmakochemie a Výzkum a vývoj léčiv podrobnější poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný vývoj v oboru. Základní členění je shodné s členěním použitým v předmětu Základy farmakochemie; po úvodu do jednotlivých základních skupin (Léčba bolesti; Léčiva centrálního nervového systému; Léčiva vegetativního nervového systému; Antihistaminika a antialergika; Léčiva oběhového systému; Léčiva trávicího traktu; Látky používané v terapii infekčních onemocnění; Cytostatika) jsou formou případových studií podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.

Sylabus

1. Úvod, zopakování obecných principů, historie objevování léčiv - případové studie léčiv s přírodní předlohou, léčiv objevených na základě optimalizace vedlejších účinků, atd.
2. Léčba bolesti - moderní antimigrenika (případová studie).
3. Léčiva centrálního nervového systému - moderní antidepresiva ze skupiny oxetinů (případová studie).
4. Léčiva centrálního nervového systému - moderní hypnotika (případová studie).
5. Léčiva vegetativního nervového systému - antiadrenergika a jejich místo v terapii (případová studie).
6. Antihistaminika a antialergika - vývoj ve skupině H1 antihistaminik (případová studie).
7. Léčiva oběhového systému - statinová hypolipidemika (případová studie).
8. Léčiva oběhového systému - antihypertenziva využívající renin-angiotensinový systém (případové studie ACE inhibitorů a antagonistů angiotensinu II).
9. Léčiva trávicího traktu - laxativa a obstipancia, protivředová léčiva ze skupiny prazolů (případová studie).
10. Perorální antidiabetika - sulfonylmočoviny (případová studie).
11. Látky používané v terapii bakteriálních onemocnění - chinolony (případová studie).
12. Látky používané v terapii virových onemocnění - léčba HIV(případová studie).
13. Cytostatika - inhibitory proteinových kinas případová studie).
14. Proléčiva + nečistoty v API (doplňující informace).

Literatura

Z: Hampl F., Rádl S., Paleček J.: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2007. 9788070806395
Z: Hampl F., Rádl S., Paleček J.: Farmakochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2015. 9788070808757
D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi