Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:09:11
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N110005/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Organická chemie II

Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Organické chemie II navazuje na kurs Organické chemie I.
Tento kurs pojednává organickou chemii z hlediska typů reakcí a jejich mechanismů. Tím se zopakují a doplní znalosti z kursu Organická chemie I a zároveň jsou ukázány obecné souvislosti. V přímé návaznosti je pak diskutována chemie základních přírodních stavebních bloků - sacharidů, peptidů, bílkovin a nukleových kyselin a chemie heterocyklických sloučenin.

Sylabus

1. Organické reakce, rozdělení, reakční mechanismy, acidobazické rovnováhy.
2. Nukleofilní substituce na nasyceném atomu uhlíku. Mechanismus, stereochemie, využití.
3. E1 a E2 eliminace. Mechanismus, stereochemie, využití.
4. Nukleofilní adice k nenasycenému atomu uhlíku.
5. Nukleofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku.
6. Amidy karboxylových kyselin.
7. Nukleofilní substituce aromatických sloučenin.
8. Elektrofilní adice k nenasyceným systémům.
9. Elektrofilní substituce na nenasyceném atomu uhlíku.
10. Radikálové reakce. Halogenace, adice HBr a thiolů.
11. Oxidace a redukce.
12. Aminokyseliny, peptidy. Struktura, chemické vlastnosti, syntéza.
13. Sacharidy. Struktura, stereochemie, chemické vlastnosti.
14. Heterocykly. Základní typy pěti a šestičlenných heterocyklů, příprava, reaktivita.

Literatura

Z: Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005. 8070805617
Z: J. McMurry: Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2015. 9788070809303


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi