Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:14:35
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N110007/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Fyzikální organická chemie

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je osvojeni si fyzikálně-chemického pohledu na mechanismy organických reakcí. Jsou vykládány metody studia reakčních mechanismů včetně analýzy strukturních i elektronických vlivů na průběh chemických reakcí.

Sylabus

1. Struktura a mechanismus, termochemie, ověření reakčních mechanizmů.
2. Kinetické studie, chemická rovnováha, experimentální metody chemické kinetiky
3. Vztahy mezi strukturou a reaktivitou, korelační rovnice, tranzitní stav, isotopové efekty.
4. Kyseliny a báze, obecná a specifická katalýza, kyselost a bazicita v nevodných roztocích, basicita x nukleofilita.
5. Reakční médium, solvatace, analýza interakce rozpouštědlo - rozpouštěná látka.
6. Metody molekulárních orbitalů, zobecněná teorie interakce hraničních orbitalů - důsledky pro průběh a stereochemii reakcí.
7. Alifatická nukleofilní substituce, druhy SN reakcí, nukleofil, odstupující skupina, substrát, účast sousedních skupin.
8. Eliminační reakce, termodynamické charakteristiky eliminačních mechanismů - E1 x E2, variace tranzitního stavu, stereochemie, efekt báze, eliminace x substituce.
9. Adice na C=C vazbu, tranzitní stav, meziprodukty, stereochemie, charakteristiky nukleofilní a radikálová adice, hydroborace
10. Aromatická elektrofilní substituce, orientace, srážková teorie, heterogenní katalýza.
11. Adice na karbonylovou skupinu a příbuzné reakce, kyselá a bázická katalýza, adice následovaná substitucí, resp. eliminací, kinetika reakcí a metody jejího studia.
12. Hydrolýza esterů karboxylových kyselin - Ingoldova klasifikace - možné typy mechanizmů a jejich kinetické a termodynamické charakteristiky.
13. Aromatická nukleofilní substituce, mechanismus, kinetika a bazická katalýza, efekt odstupující skupiny, aktivující skupiny, substituční efekt v adici na aryny.
14. Molekulové přesmyky, metody studia reakčních mechanizmů, isotopové značení, součinné a nesoučinné přesmyky, klasické a neklasické karbokationty
15. Alifatická radikálová substituce, charakteristiky radikálových reakcí, kinetika radikálových reakcí, efekt rozpouštědla
16. Pericyklické reakce - součinné a nesoučinné, princip zachování orbitálové symetrie, cykloadice a cykloeliminace, termické x fotochemické reakce, stereochemie, teorie aromaticity, Evansův princip.

Literatura

Z: Böhm S. : Fyzikální organická chemie, CD verze učebního textu
Z: Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty : Modern Physical Organic Chemistry. 1891389319
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi