Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:39:22
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N110019/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Kvantová organická chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními metodami molekulového modelování a kvantově chemických výpočtů organických molekul.

Sylabus

1. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností
2. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice.
3. Reakční hyperplocha a její extrémy-minima, sedlové body.
4. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta.
5. Wilsonova analýza, termodynamické a kinetické řízení reakce.
6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce.
7. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.
8. Neempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.
9. Korelační energie, metoda konfigurační interakce.
10. Teoretický přístup k výpočtu UV a IR spekter.
11. Termické reakce-analýza termických procesů v základním stavu.
12. Elektrocyklické reakce, sigmatropní přesmyky, symetrie MO.
13. Fotochemické procesy, multiplicita stavů.
14. Vnitřní konverze a mezisystémový přenos, mezimolekulové interakce.

Literatura

Z: Zahradník R., Polák R.: Základy kvantové chemie. (druhé vydání)
Z: Fleming I.: Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi