Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:50:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Struktura a reaktivita organických látek

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jan Budka, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je shrnutí učiva probraného v rámci Organické chemie I a II nebo Organické chemie A a B, srovnání příbuzných reakcí na základě vztahu struktura vs. reaktivita, prohloubení znalostí základních reakčních mechanismů a jejich využití v jednodušších syntetických sekvencích.
Přednášky jsou zaměřeny převážně na vysvětlení a porovnání reakčních mechanismů.
Semináře slouží k procvičení přednesené látky formou řešení příkladů za aktivní účasti posluchačů. Všichni studenti obdrží během semestru domácí úkol, který na následujícím semináři budou prezentovat a diskutovat s ostatními.

Sylabus

1. Struktura organických sloučenin. Chemická vazba, elektronové efekty, slabé interakce. Přehled chemických reakcí v organické chemii.
2. Základy organické stereochemie.
3. Reakce související s odštěpením vodíku.
4. Reakce související s odštěpením halogenu.
5. Reakce související se štěpením kyslíkových vazeb.
6. Štěpení N-O a O-O vazeb. Štěpení C-N vazeb, aminů a odštěpování molekulárního dusíku.
7. Reakce související se štěpením uhlíkových vazeb. Polární a nepolární štěpení vazby C-C.
8. "Nesyntetické" reakce na vazbě C=O.
9. "Syntetické" reakce na vazbě C=O.
10. Reakce na vazbě C=C. Nukleofilní adice na aktivovanou dvojnou vazbu. Substituce nukleofilní aromatická.
11. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu. Radikálová adice na vazbu C=C. Reakce na trojné vazbě mezi uhlíky.
12. Elektrocyklické reakce.
13. Heterocyklické sloučeniny.
14. Oxidace a redukce v organické chemii.Literatura

Z: Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.: Organic Chemistry, Oxford University Press 2001. 978-0198503460

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi