Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:29:48
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Základy farmakochemie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. František Hampl, CSc.
Mgr. Roman Holakovský, Ph.D.
Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie, metody používané v designu léčiv, registrace léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled terapeutických skupin léčiv s uvedením struktur nejfrekventovanějších léčiv v těchto skupinách a jejich syntéz.

Sylabus

1. Úvod. Základní pojmy a definice.
2. Interakce léčiv s organismem. základní pojmy z farmakogie.
3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.
4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.
5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.
6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.
7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.
8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika. Lokální anestetika a myorelaxancia.
9. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.
10. Léčiva oběhového systému.
11. Léčiva trávicího traktu.
12. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.
13. Cytostatika.
14. Vitaminy a hormony.

Literatura

Z: Hampl F., Rádl S. Paleček J.: Farmakochemie. 3. vydání. VŠCHT Praha 2015. 9788070808757
D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668
D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058
D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford 2005. 9780123741943


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi