Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:18:09
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N110026/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy farmakochemie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. František Hampl, CSc.
Mgr. Roman Holakovský, Ph.D.
Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie, metody používané v designu léčiv, registrace léčiv, zásady správné výrobní praxe). Hlavní část přednášek je věnována systematické farmakochemii podávající přehled terapeutických skupin léčiv s uvedením struktur nejfrekventovanějších léčiv v těchto skupinách a jejich syntéz.

Sylabus

1. Úvod. Základní pojmy a definice.
2. Interakce léčiv s organismem. základní pojmy z farmakogie.
3. Metody vývoje nových léčiv. Registrace léčiv. Správná výrobní praxe.
4. Analgetika, antipyretika, protizánětlivé látky.
5. Léčiva centrálního nervového systému: celková anestetika, sedativa, hypnotika.
6. Léčiva centrálního nervového systému: psychofarmaka.
7. Léčiva vegetativního nervového systému: sympatomimetika a sympatolytika.
8. Léčiva vegetativního nervového systému: parasympatomimetika a parasympatolytika.
9. Lokální anestetika a myorelaxancia.
10. Antihistaminika a antialergika. Antitusika a expektorancia.
11. Léčiva oběhového systému.
12. Léčiva trávicího traktu.
13. Dezinficiencia a látky používané v terapii infekčních onemocnění.
14. Cytostatika.


Literatura

Z: Hampl F., Rádl S. Paleček J.: Farmakochemie. 3. vydání. VŠCHT Praha 2015. 9788070808757
D: Vardanyan R., Hruby V. : Syntheses of Essential Drugs. Elsevier, 2006. 9780444521668
D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009. 9783135584058
D: Patrick G. L.: An Introduction to Medicinal Chemistry. 6th ed. Oxford University Press, Oxford 2017. 9780198749691
D: Patrick G. L.: An Introduction to Drug Synthesis. 1st ed. Oxford University Press, Oxford 2015. 978-0-19-870843-8


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi