Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:43:52
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Toxikologie a ekologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D.
doc. Ing. Igor Linhart, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na základní informace o toxicitě anorganických a organických látek a jejich působení na lidský organismus,
a o postupech zjišťování toxicity látek. Dále jsou probírány zásady bezpečné práce v chemické laboratoři a zdroje informací
o nebezpečnosti chemických látek. Probírány jsou také aspekty ochrany životního prostředí.

Sylabus

1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmů
2. Klasifikace jedů a jejich působení na organismus
3. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny
4. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity
5. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus
6. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky
7. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje
8. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami
9. Likvidace chemického odpadu v laboratoři
10. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři
11. Ekologie, její předmět a vymezení základních pojmů
12. Abiotické a biotické složky prostředí - trofické vztahy
13. Biogeochemické cykly - přírodní zdroje
14. Současná problematika životního prostředí

Literatura

Z: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. 2004. ISBN 80-7080-548-X
D: Heinz Lullmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Pharmacology and Toxikology, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2003. ISBN 80-247-0836-1
I. Linhart: Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2. vyd. VŠCHT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi