Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:39:36
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Toxikologie a ekologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
doc. Ing. Igor Linhart, CSc.
Ing. Kamila Syslová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na základní informace o toxicitě anorganických a organických látek a jejich působení na lidský organismus,
a o postupech zjišťování toxicity látek. Dále jsou probírány zásady bezpečné práce v chemické laboratoři a zdroje informací
o nebezpečnosti chemických látek. Probírány jsou také aspekty ochrany životního prostředí.

Sylabus

1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmů
2. Klasifikace jedů a jejich působení na organismus
3. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny
4. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity
5. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus
6. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky
7. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje
8. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami
9. Likvidace chemického odpadu v laboratoři
10. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři
11. Ekologie, její předmět a vymezení základních pojmů
12. Abiotické a biotické složky prostředí - trofické vztahy
13. Biogeochemické cykly - přírodní zdroje
14. Současná problematika životního prostředí

Literatura

Z: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. 2004. ISBN 80-7080-548-X
D: Heinz Lullmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Pharmacology and Toxikology, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2003. ISBN 80-247-0836-1
I. Linhart: Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 2. vyd. VŠCHT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi