Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:26:18
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N111013/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemické reaktory

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Anotace

Cílem je osvětlit vlastnosti chemických reakcí důležité pro provedení reakce v průmyslovém měřítku a postupy, jak tyto údaje získat studiem kinetiky reakce a termodynamických vlastností reakční směsi. Jsou vysvětleny matematické modely umožňující vyhodnotit výsledky experimentálního výzkumu a simulovat průběh reakce v průmyslovém reaktoru.

Sylabus

1. Přehled chemických reaktorů, reakční entalpie a chemická rovnováha
2. Definice reakční rychlosti a jejich vazba na definiční stechiometrickou rovnici
3. Kinetické rovnice, vliv koncentrací látek a teploty na rychlost nevratných reakcí v roztoku
4. Vliv koncentrací látek a teploty na rychlost vratných reakcí (trajektorie maximálního výkonu reaktoru)
5. Soustavy reakcí, definice pojmu selektivita a výtěžek. Bočné, následné a autokatalytické soustavy reakcí
6. Popis průběhu reakcí katalyzovaných katalyzátory a enzymy (rovnice Langmuir-Hinshelwoodova typu)
7. Metody výzkumu kinetiky chemických reakcí v laboratoři a poloprovozu
8. Vsádkový reaktor, princip, konstrukce a matematický model
9. Průtočné reaktory s pístovým tokem, princip, konstrukce a matematický model
10. Průtočný ideálně promíchávaný reaktor a kaskáda reaktorů, látková a tepelná bilance
11. Porovnání výkonu a chování průtočných reaktorů
12. Laboratorní reaktory pro získávání kinetických dat
13. Moderní konstrukce chemických reaktorů, mikroreaktory
14. Bezpečné řízení režimu reaktorů s exotermní reakcí

Literatura

Z: J.Horák, J.Pašek, Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL, Praha, 1980, 0460680
D: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi