Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:44:59
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N111020/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technická katalýza

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Anotace

Inženýrsky významné principy aplikované katalýzy (heterogenní, homogenní a enzymové) jsou ilustrovány na v praxi realizovaných procesech. Je zdůrazňována bezprostřední spojitost mezi katalyzátorem a uspořádáním katalytického reaktoru. Typickými příklady pojednávaných procesů jsou: katalytické krakování, katalytické reformování, parní reformování, process fixace atmodférického dusíku, automobilové konvertory, syntéza L-DOPA, syntéza fruktosy atd.

Sylabus

1. Technické aspekty aplikované katalýzy.
2. Zeolitové katalyzátory (struktura, syntéza, transportní vlastnosti, modifikovatelnost).
3. Zeolity v organické syntéze (krakování a hydrokrakování,alkylace, izomerace).
4. Kinetické a termodynamické aspekty vícefunkčních katalyzátorů.
5. Katalytické reformování (optimalizace reakčních podmínek a složení katalyzátoru).
6. Mnohostupňová organická syntéza na bifunkčním katalyzátoru.
7. Parní reformování (inženýrské aspekty reaktivace katalyzátoru).
8. Nestacionární katalytická oxidace oxidu siřičitého.
9. Přehled katalytických aplikací v ochraně životního prostředí.
10. Automobilní katalytické systémy.
11. Katalytická likvidace těkavých organických látek.
12. Technicko-ekonomické srovnání variant hydroformylačních procesů.
13. Syntéza octové kyseliny alternativními katalytickými procesy.
14. Enzymová syntéza fruktosy (optimalizace režimu reaktorové baterie).

Literatura

Z: J. Koubek: "Průmyslové katalytické procesy", skripta VSCHT, 2007
Z: Ch.N. Satterfield: Heterogeneous Catalysis in Practice" McGraw-Hill (2nd Edition), 1993, ISBN-10: 0070548757
D: Baerns (Editor): "Basic Principles in Applied Catalysis", Springer 2003, ISBN 978-3-540-40261-9
D: Chorkendorff I., J.W. Niemantsverdriet : "Concepts of Modern Catalysis and Kinetics" Willey VCH, Weinheim, 2003, ISBN-10: 3527316728
Z: Vybrané současné texty z oboru distribuované vyučujícím

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi