Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:32:18
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N111022/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc.
doc. Ing. Jiří Krupka, Ph.D.

Anotace

Obsah předmětu programově zapadá do koncepce výuky chemické technologie na Ústavu organické technologie a má mj. ambice podílet se na profilaci jejich absolventů. Důležitým cílem přednášek v tomto kurzu je seznámit posluchače s vazbami chemické výroby na ostatní odvětví ekonomiky, především energetiky. Velká pozornost je věnována prevenci i aktivním formám ochrany životního prostředí. V souladu se sylaby předmětu jsou studenti seznámeni s přehledem aplikací hlavních petrochemikálií v průmyslové výrobě. Při výkladu je kladen důraz na termodynamické a kinetické aspekty procesů.

Sylabus

1. Náplň předmětu, chemická výroba, energetika a životní prostředí.

2. Ropa: výskyt, těžba, transport, složení a primární zpracování.

3. Sekundární zpracování ropy: odsíření, reforming, krakování, výroba olejů.

4. Ethylenová pyrolýza: technologie, hlavní produkty, chemie C2H4.

5. Chemie propylenu, zpracování C4, C5 frakcí a izolace aromátů.

6. Celodenní exkurze do závodu UNIPETROL rpa., Litvínov, návštěva provozů: atmosferická rektifikace ropy,
kontinuální reforming, ethylenová pyrolýza

7. Zemní plyn: těžba, transport, parní reforming - fyzikálně-chemické základy.

8. Kontrolní test.

9. Technologie štěpení ZP, výroba synplynů, vodíku a CO.

10 Uhlí: spalování, koksování, zplynování a využití uhlí v chemii.

11. Odsiřování spalin, moderní výroba tepla a elektrické energie.

12. Chemie C1: CH3OH, MTG-proces, oxonace, F-T syntéza a fosgen.

13. Acetylen: výroba, surovinová základna. Obnovitelné zdroje uhlíku.

14. Chemické a energetické využití biomasy: dřeva, cukrů a rostlinných olejů.

15. Kontrolní test

Literatura

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, Skriptum FCHT, 1996, 8070802499.
D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0471630624.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi