Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:51:33
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N111023/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Vícefázové reaktory

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace

Předmět je přednášen pro 1. ročník magisterského studia oboru Technologie organických látek a chemické speciality. Látka navazuje na přednášky z předmětů Chemické reaktory a Technická heterogenní katalýza. Předmět pojednává, s využitím chemicko-inženýrského přístupu, jednak o reaktorech pro reakce mezi plynem a kapalinou a dále o celé řadě katalytických reaktorů. Pozornost je věnována úloze difúze v heterogenně katalytických systémech a studiu kinetiky katalytických reakcí v kapalné fázi. Jsou probírány třífázové promíchávané reaktory, a to jak vsádkové autoklávy, tak i probublávané kolonové reaktory. dále jsou probírány třífázové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru a také základní typy aerobních bio-reaktorů. Na vybraných příkladech je ukázána možnost intenzifikace katalytických procesů způsobem reaktivní destilace nebo aplikací metody hustého nasypání lože etážového reaktoru katalyzátorem.

Sylabus

1. Základní typy vícefázových reaktorů.
2. Reaktory pro systém plyn - kapalina.
3. Vliv difuse v heterogenní katalýze.
4. Přenosové jevy v trojfázovém systému plyn - kapalina - katalyzátor.
5. Autoklávy.
6. Probublávané reaktory.
7. Zkrápěné reaktory - hydrodynamika.
8. Zkrápěné reaktory - přenosové jevy.
9. Zkrápěné reaktory - dynamika.
10. Bioreaktory.
11. Míchání v reaktorech.
12. Reaktivní destilace.
13. Mikroreaktory.
14. Intenzifikace procesu.

Literatura

Z: Hanika J.: Vícefázové reaktory, skripta VŠCHT Praha, 2004, 8070802901
D: Horák J., Pašek J.: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980, 0460680
D: H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 2006, 0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi