Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:59:42
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Výzkum a vývoj léčiv

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat.

Anotace

Předmět představuje jednotlivé úseky výzkumu a vývoje léčiv od hledání aktivních struktur až po (pre)klinické hodnocení. Klade důraz na problematiku osudu léčiva v organismu a zároveň kvantitativního vztahu mezi jeho strukturou a biologickou aktivitou (QSAR). Zabývá se rovněž fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiv a možnostmi jejich parametrizace.

Sylabus

1. Vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou, historie, základní principy
2. Proces vývoje nového léčiva, jednotlivé etapy, preklinický a klinický vývoj
3. Metody výzkumu, moderní trendy, biotechnologická léčiva, řízení výzkumu a vývoje
4. Vývoj generik, výhody, trendy vztahy mezi etickými a generickými firmami, strategie vývoje generických API (Active Pharmaceutical Ingredience)
5. Osud léčiva v organismu, farmakokinetické aspekty
6. Druhy intramolekulárních interakcí; fyzikálně chemické vlastnosti a jejich parametrizace
7. Elektronové parametry, polární konstanty (Hammett), mol. refrakce
8. Lipofilní parametry, fragmentové konstanty, substituentové parametry , rozdělovací chromatografie a lipofilita
9. Topologie molekul, indexy konektivity, index flexibility
10. Interpretace regresních vztahů, pokrytí parametrového prostoru, nezávislost proměnných, kolineární vztahy, výběr strukturních změn
11. Využití a praktický význam QSAR, regresní analýza ve skupině protizánětlivých arylalkanových kyselin
12. Vliv chirality na biologickou účinnost
13. Vybrané moderní přístupy k hodnocení QSAR, metoda CoMFA, podobnostní modely, výhledávání vůdčích struktur, molekulové modelování
14. Ekonomika výzkumu a vývoje léčiv, náklady a prodeje, rizikové faktory a jejich minimalizace

Literatura

Z: Kuchař M.: Výzkum a vývoj léčiv. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2008. ISBN 978-80-7080-677-7
D: Tsaioun K., Kates S.: ADMET for Medicinal Chemists: A Practical Guide. Wiley 2011. ISBN 978-0470484074
D: Hartl J., Palát K.: Farmaceutická chemie I. Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-2033-6
D: Smith D. van den Waterbeemd H., Walker D.: Pharmacokinetics and metabolism in drug design. Wiley 2006. ISBN 3-527-31368

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi