Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:37:16
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N111048/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu, při syntéze farmaceuticky účinných látek i při výrobě lékových forem. Základem jsou operace, nebo jejich aspekty, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění jednotkovým operacím a principům procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného vlastnostem partikulárních pevných látek.

Sylabus

1. Charakteristika, drcení a mletí, mísení, granulace, třídění, doprava a skladování sypkých hmot
2. Charakteristika, doprava a skladování tekutin, dynamika toku, míchání a dělení tekutin
3. Charakteristika disperzních systémů, dělící metody
4. Ohřívání a chlazení, výměníky tepla, teplosměnná média
5. Reaktory a bioreaktory, základní typy a režimy reaktorů, kinetika chemických a enzymatických reakcí
6. Matematické modely chemických reaktorů, návrh reaktorů
7. Tepelné chování reaktorů, stabilita režimu reaktorů
8. Získávání a zpracování experimentálních dat, plánování experimentů, provozní monitoring
9. Matematické modelování, klasifikace modelů, odvozování modelů, empirické modely
10. Simulační programy, struktura, databanky, oblasti použití programů
11. Optimalizace technologických procesů, základní optimalizační metody
12. Zvětšování měřítka, laboratorní a poloprovozní experimenty, kritéria přenosu, validace
13. Řízení procesů, regulace, regulační obvody, regulace základních technologických aparátů
14. Základy bezpečnosti chemicko-farmaceutických procesů, analýza zdrojů rizika

Literatura

Z: Rhodes M.,Introduction to Particle Technology,Wiley,New York,2008,0471984833
Z: Hickey A.J.,Pharmaceutical Process Engineering,M.Dekker,2001,0824702980
D: Levin M.,Pharmaceutical process scale up,M.Dekker,2002,0824706250
D: Klefenz H.,Industrial Pharmaceutical Biotechnology,Wiley,N.Y.,2002,3527299955
D: Fogler H.S.,Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi