Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:48:25
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112003A/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Makromolekulární chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Jan Roda, CSc.

Anotace

Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů.

Sylabus

1.ÚVOD, HISTORIE OBORU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE
2.STRUKTURA MAKROMOLEKUL - konstituce, konfigurace a konformace makromolekul, nomenklatura polymerů
3.MOLEKULOVÁ STRUKTURA A VLASTNOSTI POLYMERŮ - molární hmotnost polymerů, nadmolekulová struktura, termické chování polymerů, klasifikace polymerů podle vlastností aplikací
4.POLYMERIZOVATELNOST NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH SLOUČENIN - podmínky polymerizovatelnosti, vztah mezi strukturou monomerů a způsobem jejich polymerizace
5.KLASIFIKACE POLYREAKCÍ - řetězové a stupňovité polyreakce - charakteristické znaky
6.RADIKÁLOVÁ POLYMERIZACE - iniciace,růst a terminace řetězců, přenosové reakce, kinetika , délka kinetického řetězce a polymerizační stupeň, vliv teploty na průběh
7.RADIKÁLOVÁ KOPOLYMERIZACE - polymerizace do vyšších konverzí, kopolymerizační rovnice, složení kopolymerů, reaktivita monomerů, stanovení kopolymerizačních parametrů
8.KATIONTOVÁ POLYMERIZACE - kationtově polymerizující monomery, iniciace kationtových polyreakcí,elementární reakce, kinetické zákonitosti
9.ANIONTOVÁ POLYMERIZACE - aniontově polymerizující monomery, iniciace aniontových polyreakcí,elementární reakce, kinetické zákonitosti
10.ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ ŘETĚZOVÝCH POLYREAKCÍ - bloková, roztoková, suspenzní a emulzní polymerizace
11.KOORDINAČNÍ POLYMERIZACE - Zieglerovy-Nattovy katalyzátory, růstová reakce, končení růstu a přenos při koordinačních polymerizacích
12.POLYMERIZACE CYKLICKÝCH MONOMERŮ - aniontová, kationtová a koordinační polymerizace
13.STUPŇOVITÉ POLYREAKCE - polykondenzace a polyadice,lineární a nelineární růst řetězců, typické syntézy,rovnováhy u stupňovitých polyreakcí, cyklizační reakce, kinetika
14.CHEMICKÉ REAKCE POLYMERŮ - polymeranalogické reakce, síťování polymerů, syntéza blokových a roubovaných kopolymerů, degradace polymerů

Literatura

Z:Prokopová I.: Makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 2004, 2007, ISBN 978-80-7080-662-3
Z:Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie, SNTL, Praha l986, ISBN 04-621-86.
Z:Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004, ISBN 9780471031963
D:Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 1991 - pomůcka pro semináře, ISBN 80-7080-113-1
D:Stevens M.P.: Polymer Chemistry. An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8
D:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi