Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 22:22:06
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112004/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Metody charakterizace polymerních látek

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů,se základy zkušebnictví a normalizace. Navazuje na předměty Makromolekulární chemie a Fyzika polymerů; jako vstupní znalosti jsou vyžadovány: názvosloví makromol.chemie, znalost struktury a fyzikálních vlastností makromol.látek, základy instrumentálních metod.

Sylabus

Přednášky:
1. Polymery, třídění, zpracovatelské vlastnosti, normalizace.
2. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky.
3. Absolutní metody měření viskozity, rotační, kapilární aj.
4. Smluvní metody měření konzistence a tekutosti polymerů.
5. Hodnocení plasticity elastomerů, deformační, rotační metody.
6. Vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí, přístroje.
7. Mechanické vlastnosti, příprava a kondicionace zkušebních těles.
8. Statické zkoušky krátkodobé, tah, tlak, ohyb, moduly.
9. Dlouhodobé statické zkoušky krípové a relaxační.
10. Dynamické zkoušky jednorázové a cyklické, ztrátový činitel.
11. Útlumové vlastnosti, dynamická únava, zkoušky opotřebení.
12. Tepelné vlastnosti, stárnutí, koroze, termomechanické křivky.
13. Termická analyza polymerů, optické, elektrické vlastnosti.
14. Spektrální metody UV a IČ, použití při analyze polymerů.

Praktika:
měření tokových křivek, plasticity, vulkanizačních charakteristik, plastoelastických křivek
tahové zkoušky,
dynamické zkoušky jednorázové, dynamické zkoušky cyklické
termická analýza
měření UV spekter
plynová chromatografie pyrolyzní

Literatura

Z: Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů, skripta VŠCHT Praha 1988
Z: Meissner B.: Fyzika polymerů, skripta VŠCHT Praha 1982
Z: Vondráček P. a kol.: Metody studia a charakterizace struktury polymerů, skripta VŠCHT 1991, ISBN 80-7080-087-9
D: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996. ISBN 0-412-60890-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi