Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:01:40
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112006/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Technologie zpracování polymerních materiálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

Anotace

Jsou prezentovány principy technologických pochodů při zpracování plastů a kaučuků. Návaznost na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, předmět dále souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.

Sylabus

1. Přípravné zpracování - doprava surovin, míchání a hnětení, granulace, mletí.
2. Vytlačování - vytlačovací stroje, děje ve šnekovém vytlačovacím stroji.
3. Vytlačovací hlavy vytlačovací linky, měření, regulace.
4. Válcování - kalandry, kompenzace prohnutí válců, výroba fólií, pogumování kordů.
5. Lisovací technologie - lisování a přetlačování, lisy.
6. Vstřikování - vstřikovací a uzavírací jednotka, základní technologické parametry.
7. Modifikace vstřikovacího procesu.
8. Formy - typy, základní konstrukční prvky. Zásady navrhování výlisků.
9. Tvarování za tepla.
10. Výroba lahví a dutých předmětů - vytlačovací a vstřikovací vyfukování.
11. Máčení, natírání, odlévání a lití, lepení, lakování.
12. Reakční vstřikování, zvlákňování, výroba laminátů, výroba lehčených materiálů.
13. Doplňkové technologie - svařování, povrchové úpravy, obrábění plastů.
14. Zpracování polymerního odpadu.

Literatura

Z: Kuta A.: Technologie a zařízení pro zpracování kaučuků a plastů. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. ISBN: 80-7080-367-3
D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3
D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3
D: Giles H.F., Wagner J.R., Mount E.M.: Extrusion:The Definitive Processing Guide and Handbook. William Andrew, Norwich, New York 2005. ISBN: 0-815-1473-5
D: Bhowmick A.K., Malcolm M.H., Benarey H.A.: Rubber Product Manufacturing Technology. Marcel Dekker, 1994. ISBN: 0-8247-9112-6VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi