Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 04:25:54
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112007/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Aplikovaná reologie polymerů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je demonstrovat praktické použití vztahů, odvozených z klasické mechaniky kontinua k popisu a řešení problémů spojených s reologií polymerních tavenin v případě jednoduchého toku a jednoduché geometrie zpracovatelského stroje. Navazuje na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.

Sylabus

1. Rovnice kontinuity, zachování hybnosti a energie.
2. Řešení tokových situací, tok trubicí, kapalina Newtonská.
3. Tok polymerní taveniny ve vytlačovacím stroji.
4. Tok polymerní taveniny mezi otáčejícími se válci
5. Reologické chování vybraných polymerů. Aplikace.
6. Použití výpočetního a zobrazovacího programu Famulus.
7. Jednoduchý program, úprava parametrů zobrazení, tisk obrázků.
8. Proměnné a konstanty, standardní funkce, příkazy.
9. Rozložení: smykové napětí - smyková rychlost - teplota.
10. Makromechanické chování kompozitů, vztah napětí a deformace.
11. Experimentální určení mezního napětí a elastických konstant.
12. Výrobní procesy a technika laminace. Volba pryskyřice a vlákna.
13. Technika vlhkého položení, prepreg, včelí plást a tlustá deska.
14. Destrukce laminátu. Tsaiova-Hillova theorie.

Literatura

Z: Meissner B., Kuta A.: Studijní podklady k předmětu Aplikovaná reologie. VŠCHT Praha 1993.
Z: Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/ALFA, Praha 1989.
D: Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey 2006. ISBN: 0-471-38770-3
D: Malkin A.Ya., Isayev A.I.: Rheology. Chemtec Publishing, Toronto 2006. ISBN: 1-895198-33-X


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi