Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:14:15
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112008/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Fyzikální chemie polymerů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní předmětu je problematika distribuce molárních hmotností polymerů, konformační statistiky,rozměrů polymerního řetězce , dále termodynamika roztoků polymerů,fázové rovnováhy a teoretické základy metod stanovení molárních
hmotností polymerů. Navazuje na předměty - Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerů a Fyzika polymerů. Vyžadované vstupní znalosti: základy makromolekulární chemie, fyzikální chemie a matematiky v rozsahu studia na VŠCHT.

Sylabus

1. Definice a vlastnosti průměrů molárních hmotností.
2. Schulzova-Zimmova a další typy distribucí molárních hmotností.
3. Statistika lineárního polymerního řetězce.
4. Modely a konformace polymernílch řetězců v roztoku.
5. Směšovací entropie, teplo a Gibbsova energie při vzniku polymerních roztoků.
6. Chemický potenciál. Rozpustnost polymerů a fázové diagramy.
7. Rozptyl elektromagnetického záření z roztoku polymeru.
8. Principy měření rozptylu světla, rozptylové funkce. Zimmova metoda.
9. Maloúhlový rozptyl paprsků x a neutronu, dynamický rozptyl světla.
10. Viskozita polymerních roztoků. Floryho teorie viskozity.
11. Markova-Houwinkova rovnice, experimentální metody viskozimetrie.
12. Použitelnost koligativních vlastností ke studiu vlastností polymerů.
13. Teorie frakcionace, její provedení a vyhodnocování experimentálních dat.
14. Princip a možnosti použití gelové permeační chromatografie.

Literatura

Z: Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1998; ISBN 978-80-7080-674-6
D: Morawetz H.: Chování makromolekul v roztoku, Academia, Praha 1971.
D: M. Chanda: Introduction to Polymer Science and Chemistry, CRC Press 2006; ISBN 978-0-8493-7384-8
D: L.H. Sperling: Introduction to Physical Polymer Science, John Wiley & Sons Inc. 2006; ISBN 978-0-471-70606-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi