Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:55:51
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112012/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Plastikářské suroviny a jejich zpracování

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Radka Kalousková, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá především otázkami jak a proč přísady působí v plastech.Vliv struktury plastů na vlastnosti a zpracovatelnost,recyklace směsí plastů , jejich kompatibilizace, mechanismus působení aditiv z hlediska ekologických aspektů (změkčovadla,maziva,plniva,vazebné prostředky,nadouvadla, pigmenty, antistatika, vysokomolekulární modifikátory,stabilizátory,retardéry hoření,biocidy), zpracování přísad s polymery. Návaznost na předměty Metody charakterizace polymerních látek, Makromolekulární chemie, Technologie zpracování polymerních materiálů.

Sylabus

1. Vliv struktury na vlastnosti a zpracování plastů.
2. Fázový stav polymerů, struktura amorfního polymeru.
3. Vliv podmínek na krystalizaci polymerů, orientace.
4. Vliv molekulové hmotnosti na vlastnosti a zpracovatelnost plastů.
5. Aditiva a jejich vliv na vlastnosti a zpracovatelnost plastů.
6. Mechanismus působení aditiv v kompozitních systémech.
7. Recyklační pochody při zpracování směsí plastů.
8. Změkčovadla, maziva, separační činidla, modifikátory houževnatosti.
9. Plniva a vazebné prostředky, pigmenty a opticky zjasňující látky.
10. Degradace a stabilizace plastů,antistatika, stabilizátory oxidace plastů, tepelné stabilizátory.
11. Světelné stabilizátory, zhášedla, biostabilizátory, nadouvadla.
12. Kompatibilizace a ekologické zhodnocení směsí plastů.
13. Zpracování plastů s aditivy v materiálově inženýrském pohledu.
14. Míchání, hnětení, granulace.

Literatura

A:Štěpek J. a kol: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha l989
A:Čaučík P. a kol: Přísady do plastů. Alfa, Bratislava l985
R:Mleziva J.: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993,ISBN 80-85920-72-7
R:Zwiefel H. a kol.: Plastics Additives Handbook. Carl Hansen Verlag, Munich 2009,ISBN 978-1-56990-430-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi