Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:23:04
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112014/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Radka Kalousková, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1.Historie zpracování polymerů na pryže, plasty a vlákna
2.Chemická vlákna: hodnocení vláken, klasifikace, vlastnosti,
3.Úprava vláken, použití, netkaný textil
4.Adheziva: teorie adheze, pevnost spoje, klasifikace a základní typy lepidel,
5.Klasifikace a základní typy nátěrových hmot,způsoby použití,nátěrové hmoty pro antikorozní ochranu
6.Polymery v obalové technice : ekologické aspekty, legislativa, bariérové vlastnosti
7.Plošné jednoduché a vrstvené obalové materiály, tvářené a tvarované obaly, modifikace obalových materiálů
8.Polymery v kožedělném průmyslu : využití polymerů při zpracování přírodních usní, při výrobě chemických usní a obuvnických přípravků, hygienické vlastnosti
9.Polymery ve stavebnictví : izolační, konstrukční a instalační materiály, polymery jako modifikátory stavebních hmot
10.Polymery ve strojírenství : konstrukční plasty, kompozity, charakterizace, sortiment plastů pro elektrotechnické a elektrické aplikace
11.Polymerní odpady: vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance
12.Fyzikální a chemická recyklace, surovinové zhodnocení plastů, ekologické aspekty
13.Separace plastů,detekční techniky, způsoby recyklace PETP,PVC, PO, PS,PA, PU, atd
14.Energetické zhodnocení plastů a pryží, toxické produkty spalování, regenarace pryže

Literatura

R:Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2000, 8070802413
R:Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/ALFA, Praha 1989

A:R.J.Hernandes, S.E.M.Selke, J.D.Culter: Plastic Packaging. Properties,Processing, Aplications, Regulations, Hanser Publisher, Munch, 3446214046
A:Handbook of adhesive technology, A.Pizzi, K.L.Mittal, NY Dekker 2003, 0824709861
A:Scheirs J.: Polymer Recycling, Wiley 2003,0471970549
A:Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů, TU Ostrava, 1997, 8070785055
A:G.Akovali: Polymers in Construction, Rapra technology Lmtd, 2005, 1859574688
A:Azapagic A., Emsley A., Hamerton I.: Polymers, the Enviroment and Sustainable Development, Wiley 2003, 0471877409
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi