Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:29:03
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112016/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se přednáší pouze v lichých letech.
Tři moduly po 8h:
1. Moderní metody charakterizace polymerů(Ing. Merna)
Přehled vybraných pokročilých metod charakterizace polymerů a jejich principů. Separační techniky (FFF,LCCC,SEC s vícenásobnou detekcí, TREF,CRYSTAF), spektroskopické techniky (MALDI, ss-NMR).

2. Polymery v lékařství a farmacii (Prof. Brožek)
Přehled aplikačních možností přírodních a syntetických polymerů v lékařství a farmacii. Podmínky použitelnosti (ko)polymerů v těchto aplikacích, interakce polymer-tkáň, biokompatibilita polymerů a zkoušky polymerních materiálů.

3.Biodegradovatelné polymery (Ing. Malinová)
Základní definice; mechanismy a hodnocení biodegradace polymerů; ekotoxicita; vlastnosti, využití a degradace vybraných polymerů (polyhydroxyalkanoáty, poly(L-mléčná kyselina), alifaticko-aromatické polyestery, polyesteramidy).

Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru.
V posledním týdnu semestru souhrnný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.

Sylabus

1. přednášky začínají v 2. týdnu semestru

Moderní metody charakterizace polymerů (ing. Merna)
2. Pokročilá SEC polymerů
3. Interakční chromatografie (LCCC, SGIC, TGIC)
4. Frakcionační metody (FFF, TREF, CRYSTAF)
5. Hmotnostní spektroskopie polymerů (ESI, MALDI)NMR polymerů

Polymery v lékařství a farmacii (Prof. Brožek)
6. Polymerní materiály - syntetické a přírodní, rozdělení polymerů dle aplikací, biokompatibilita polymerů. Biodegradace, interakce polymer - tkáň.
7. Příklady aplikací polymerních materiálů v lékařství.
8. Polymerní materiály ve farmacii - obaly, pomocné látky, řízené uvolňování léčiv.
9. Trendy v dalším využití polymerních materiálů v lékařství a farmacii.

Biodegradovatelné polymery (Ing. Malinová)
10. Degradace polymerů, biodegradace, faktory ovlivňující degradaci, testy biodegradace, hodnocení biodegradace, testy ekotoxicky
11. Biodegradovatelné polymery z obnovitelných zdrojů
12. Biodegradovatelné polymery na petrochemické bázi
13. Využití biodegradovatelných polymerů

14. Souhrnný test ze všech modulů

Literatura

Z:Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley VCH Verlag 2005; ISBN 3-527-31154-8
Z:Handbook of Biodegradable Polymers, Handbook of biodegradable polymers, Abraham J.Domb, Joseph Kost, David M.Wiseman, Harwood Academic Press, 1997 ISBN 90-5702-153-6
D:Biodegradable polymers for industrial applications, CRC Press, Edited by Ray Smith, 2005.ISBN: 0-8493-3466-7
Z:Modern Techniques for Polymer Characterisation, Pethrick R.A., Dawkins J.V., John Wiley and Sons, 1999; ISBN 0-471-96097-7VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi