Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:19:17
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112036/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Suroviny pro polymerní materiály

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se po definicích základních pojmů - surovin - polymerních materiálů - polymerů - přísad - polymerních směsí - zabývá klasifikací polymerů a přísad. Pojednává o elastomerech, kaučucích, pryžích, termoplastech a reaktoplastech. Dále pak o přísadách standardních - zpracovatelských, antidegradačních, síťovacích, ovlivňujících další fyzikální vlastnosti a přísadách zvláštních vedoucích ke specifickým vlastnostem polymerních materiálů.

Sylabus

1. Základní pojmy, klasifikace surovin, světová spotřeba polymerů.
2. Polyolefiny (homo- a kopolymery ethenu, propenu a butenu).
3. Polyhalogenolefiny (polyvinylchlorid, fluoroplasty a fluoroelastomery).
4. Polydieny (homo- a kopolymery izoprenu, butadienu a chloroprenu).
5. Homo- a kopolymery styrenu, kyselin akrylové a methakrylové.
6. Polyestery, polyamidy a polyurethany.
7. Polyethery, polyacetaly, polyimidy, polyimidazoly, polysulfidy, polysulfony.
8. Fenoplasty, aminoplasty, polyepoxidy (epoxidové pryskyřice).
9. Polysiloxany (silikonové oleje, tmely, kaučuky a pryskyřice).
10. Plastikační činidla, zpracovatelské prostředky a tepelné stabilizátory.
11. Světelné stabilizátory, antioxidanty a antiozonanty.
12. Síťovací činidla, aktivátory a urychlovače síťování.
13. Plniva, vyztužovadla, změkčovadla, nadouvadla, opticky zjasňující činidla.
14. Prostředky antistatické, adhezní, snižující hořlavost a brusné.

Literatura

R: Ducháček V.:POLYMERY - výroba,vlastnosti,zpracování,použití,3. vydání. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2011.ISBN 80-7080-617-6.
R: Mleziva J.,Šňupárek J.:POLYMERY - struktura, vlastnosti a použití,2. vydání.Sobotáles, Praha 2000.ISBN 80-85920-72-7.
A: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J.Wiley Sons, Interscience, Publ., 1st and 2nd edition,New York,1964-1991,v současné době dostupná v elektronické podobě,4th edition,1999-2010,elektronická knihovna VŠCHT.
A: Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry, J.Wiley Verlag Gmbh, 7th edition, 2010,elektronická knihovna VŠCHT.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi