Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:05:37
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N112041/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se přednáší pouze v sudých letech a nenavazuje na Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I.
Tři moduly po 8h:
1.Živé a řízené polymerace (Ing. Merna)
Definice, mechanismy řízených polymerací, syntetické postupy přípravy makromolekulárních architektur, fyz.-chem. vlasnosti polymerů, aplikace.
2.Polymery pro transport a uvolňování léčiv (ing. Laga)
Přehled polymerních systémů umožňujících cílený transport a řízené uvolňování léčiv. Principy řízeného uvolňování léčiv, systémy umožňující řídit uvolňování léčiv v organizmu (matricové systémy, membránové systémy, systémy pro transdermální podávání léčiv, polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv, nanočástice a liposomy, rozpustné polymerní nosiče, vektory pro genové terapie). Cílené směrování léčiv, systémy s pasivním a aktivním směrováním.
3.Polymerní nanokompozity(Ing. Lindnerová)
Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná); vliv na mechanické a bariérové vlastnosti (ve srovnání s mikrokompozity); analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM); průřez využití v průmyslu.

Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru.
V posledním týdnu semestru souhrný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.

Sylabus

1. výuka začíná v 2. týdnu semestru

Polymerní nanokompozity (Ing. Lindnerová)

2. Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná) a srovnání jejich vlastností s tradičními plnivy
3. Analytické hodnoty plniv a vliv nanoplniv na mechanické a bariérové vlastnosti materiálů (srovnání s mikrokompozity)
4. Analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM)
5. Průřez využití nanokompozitů, typy připravovaných polymerních nanokompozitů

Polymery pro transport a uvolňování léčiv (Ing. Laga)
6. Přehled polymerních systémů umožňujících řízené uvolňování léčiv, principy řízeného uvolňování léčiv.
7. Cílené směrování léčiv, matricové systémy pro uvolňování léčiv. Nedegradovatelné a biodegradovatelné hydrofobní polymerní systémy.
8. Hydrogelové systémy. Membránové polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv, systémy pro transdermílní podávání léčiv.
9. Polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv. Rozpustné polymerní nosiče.

Živé/řízené polymerace (Ing. Merna)
10. Základní definice, typy polymerních architektur, řízené iontové polymerace
11. Řízené radikálové polymerace (ATRP, NMP, RAFT)
12. Řízené koordinační polymerace, stereoblokové kopolymery, řízení větvení
13. Click-chemistry, morfologie blokových kopolymerů, aplikace polymerů šitých na míru, analytické metody

14. Souhrnný test ze všech modulů

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi