Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 02:04:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Materiály pro elektroniku

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

Anotace

Pod pojmem elektronika si můžeme představit soubor součástek, technologií a analytických metod sloužících k fungování moderních technologií. Předmět „Materiály pro elektroniku“ si klade za cíl popsat, utřídit a sumarizovat znalosti vlastností těchto materiálů a jejich aplikací. Budete seznámeni rovněž se základními typy elektronických součástek, principem jejich funkce a materiály k jejich výrobě (LCD displej, pevný disk).

Sylabus

1. Materiály včera, dnes a zítra - základní pojmy a problémy
2. Metody charakterizace materiálů, zpracování výsledků, normy
3. Souvislost mikrostruktury a fyzikálně-chemických vlastností látek
4. Poruchy struktury, vliv na vlastnosti materiálů, stabilita, koroze
5. Transport - elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti, difúze
6. Materiály pro izolátory v elektroaplikacích, pevnost, ztráty
7. Dielektrika - optické materiály a kapalné krystaly
8. Feroelektrika, piezoelektrika, pyroelektrika
9. Polovodičové materiály a aplikace
10. Vodiče a materiály na bázi uhlíku
11. Supravodiče a jejich aplikace
12. Základní parametry magnetických materiálů a jejich aplikace
13. Magnetický záznam, klasický, kolmý, magnetooptický
14. Perspektivní materiály, současné metody materiálového výzkumu

Literatura

Z: Novotný, P., Materiály pro elektroniku, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 80-7080-411-4
Z: Kasap S.O., Principles of Electronic Materials and Devices, 2003, ISBN: 0-07-239342-4
D: Waser R.(Ed.): Nanoelectronics and Information Technology, 2005, ISBN-13:978-3-527-40542-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi