Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:57:44
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N126002/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Materiály pro elektroniku

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

Anotace

Pod pojmem elektronika si můžeme představit soubor součástek, technologií a analytických metod sloužících k fungování moderních technologií. Předmět „Materiály pro elektroniku“ si klade za cíl popsat, utřídit a sumarizovat znalosti vlastností těchto materiálů a jejich aplikací. Budete seznámeni rovněž se základními typy elektronických součástek, principem jejich funkce a materiály k jejich výrobě (LCD displej, pevný disk).

Sylabus

1. Materiály včera, dnes a zítra - základní pojmy a problémy
2. Metody charakterizace materiálů, zpracování výsledků, normy
3. Souvislost mikrostruktury a fyzikálně-chemických vlastností látek
4. Poruchy struktury, vliv na vlastnosti materiálů, stabilita, koroze
5. Transport - elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti, difúze
6. Materiály pro izolátory v elektroaplikacích, pevnost, ztráty
7. Dielektrika - optické materiály a kapalné krystaly
8. Feroelektrika, piezoelektrika, pyroelektrika
9. Polovodičové materiály a aplikace
10. Vodiče a materiály na bázi uhlíku
11. Supravodiče a jejich aplikace
12. Základní parametry magnetických materiálů a jejich aplikace
13. Magnetický záznam, klasický, kolmý, magnetooptický
14. Perspektivní materiály, současné metody materiálového výzkumu

Literatura

Z: Novotný, P., Materiály pro elektroniku, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 80-7080-411-4
Z: Kasap S.O., Principles of Electronic Materials and Devices, 2003, ISBN: 0-07-239342-4
D: Waser R.(Ed.): Nanoelectronics and Information Technology, 2005, ISBN-13:978-3-527-40542-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi