Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:06:43
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N126009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Nanomateriály

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace

Předpona nano- nás uvádí do fascinujícího světa, ve kterém nanoobjekty vytvořené člověkem pronikají na dříve výsostné území přírodní kreativity. Pochopení a zvládnutí složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy a molekulami umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. Předmět Nanomateriály je systematickým úvodem do této problematiky, ve kterém jsou zmíněny základní principy přípravy, identifikace a charakterizace nanoobjektů, jejich chemické a fyzikální vlastnosti významně ovlivněné jejich tvarem a velikostí a současné aplikace nanokrystalických kovových materiálů, anorganických nanomateriálů se skelnou matricí, nanokeramiky a nanomateriálů na bázi polymerů v medicíně, elektronice a konstrukčních aplikacích.

Sylabus

1. Od makra k nano (prof. Kratochvíl)
2. Termodynamika povrchů a fázových rozhraní (prof. Leitner)
3. Kohezní energie a rozměrově závislé kmity krystalové mřížky (prof. Leitner)
4. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech (prof. Leitner)
5. Nanokrystalické kovové materiály I (doc. Novák)
6. Nanokrystalické kovové materiály II (doc. Novák)
7. Anorganické nanomateriály se skelnou matricí (prof. Matoušek)
8. Nanokeramika, povrchové nanovrstvy a nanovlákna (prof. Matoušek)
9. Nanomateriály na bázi polymerů pro medicínu (prof. Švorčík)
10. Nanomateriály na bázi polymerů pro elektroniku (prof. Švorčík)
11. Nanotechnologie: vlastnosti jako funkce velikosti částic, způsoby přípravy nanočástic (Dr. Záruba)
12. Využití nanočástic pro medicínu: diagnostika, terapie (Dr. Záruba)
13. Nanomateriály na bázi uhlíku (prof. Kavan)
14. Aplikace nanomateriálů na bázi oxidů titaničitých (prof. Kavan)

Literatura

Z:D Kenneth J. Klabunde (Editor): Nanoscale Materials in Chemistry. John Wiley & Sons, 2001, ISBN 0-471-38395-3, dostupné na stránkách knihovny VŠCHT (E-zdroje), http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/93518161

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi