Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 05:01:54
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Základy nanomateriálů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předemět je zaměřen na pochopení základních principů a zákonitostí objektů nanosvěta. Klasický termodynamický přístup k řešení problematiky je rozšířen o základní principy kvantově-mechanického popisu nanoobjektů. Zvláštní pozornost je věnována metodikám odhadu rovnovážného tvaru nanočástic v závislosti na počtu atomů částici tvořících. Důležitou součástí předmětu je výčet vhodných technik přípravy a charaktericace nanoobjektů o různých dimenzionalitách (kvantové tečky, nanodráty, nanovrstvy).

Sylabus

1. Úvod, definice základních pojmů, názvosloví, rozdíly mezi nano- a makro-objekty.
2. Přístup top-down a bottom-up, geometrie nanoobjektů, rostoucí vliv povrchových atomů, kvantové efekty.
3. Termodynamický popis nanoobjektů (povrchová práce, povrchové napětí, kohezní energie), teplota tání nanočástic.
4. Kvantově-mechanický popis nanoobjektů, řešení částice v potenciálové jámě.
5. Úvod od krystalochemie, Bravaisovy mřížky, významné krystalografické roviny.
6. Růstové mechanismy tenkých vrstev, vliv teploty a rychlosti depozice.
7. Stanovení rovnovážného tvaru nanočástic, Wulffova konstrukce.
8. Stanovení rovnovážného tvaru nanočástic, Teorie polyedrů.
9. Metody přípravy a charakterizace 0D nanoobjektů a nanomateriálů.
10. Metody přípravy a charakterizace 1D nanoobjektů a nanomateriálů.
11. Metody přípravy a charakterizace 2D nanoobjektů a nanomateriálů (I).
12. Metody přípravy a charakterizace 2D nanoobjektů a nanomateriálů (II).
13. Nanomateriály pro elektroniku a informatiku, farmakochemii, chemické procesy (katalýza) a biomateriály.
14. Sociální aspekty nanomateriálů a technologií vč. nanobezpečnosti.

Literatura

Z:Bohumil Kratochvíl, Václav Švorčík, Dalibor Vojtěch: Úvod do studia materiálů, Skriptum VŠCHT, Praha 2005. ISBN 80-7080-568-4
D:Kenneth Klabunde, Ryan Richards: Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, 2009, 2nd edition. ISBN 978-0-470-22270-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi