Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 19:46:50
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148006/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Analytické metody v památkové péči

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Miroslava Novotná, CSc.

Anotace

Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých analytických metod, jejich výhod i nevýhod, praktické poznání omezujících faktorů. Na praktických příkladech budou dokladovány jednotlivé metodické postupy nedestruktivní i destruktivní analýzy, předúpravy vzorků. Součástí výuky je i správná interpretace analýzy, vzájemná korelace získaných dat ve vztahu k analyzovanému objektu.

Sylabus

1. Možnosti analytické chemie při zkoumání historických památek.
2. Odběr vzorků, distribuční analýza, vztah mezi vzorkem a anal. metodou.
3. Spektroskopické analytické metody, emisní, absorpční.
4. Atomová RTG a elektronová spektroskopie, elektron. Mikroanalýza.
5. Fotoelektonová spektroskopie, ESCA, PIXE.
6. Rentgenová difrakce.
7. Atomová spektroskopie v UV a viditelné oblasti spektra.
8. Molekulová spektroskopie v UV a viditelné oblasti spektra.
9. Molekulová luminiscenční spektrometrie.
10. Infračervená spektroskopie a IR mikroanalýza.
11. Ramanova spektroskopie a mikroanalýza.
12. NMR spektroskopie, hmotnostní spektroskopie.
13. Chromatografické analytické metody.
14. Aktivační analýza, metody datování památek.

Literatura

Z: 1. Ciliberto E., Spoto G.: "Modern Analytical Methods in Art and Archeology", ISBN 0 7506 4693 4
Z: 2. Mills J.S., White R.: The Organic Chemistry of Museum Objects, ISBN 0 471 293610 X
D: 3. Zýka J. a kol. : " Nové směry v analytické chemii" díl 1 - 6, ISBN 80 03 00113 7
D: 4. Eckertová L., Frank L., Král J.: "Metody analýzy povrchů" díl 1 - 3, ISBN 80 200 0329 0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi