Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.5.2022 06:10:24
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Analytické metody v památkové péči

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Miroslava Novotná, CSc.

Anotace

Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých analytických metod, jejich výhod i nevýhod, praktické poznání omezujících faktorů. Na praktických příkladech budou dokladovány jednotlivé metodické postupy nedestruktivní i destruktivní analýzy, předúpravy vzorků. Součástí výuky je i správná interpretace analýzy, vzájemná korelace získaných dat ve vztahu k analyzovanému objektu.

Sylabus

1. Možnosti analytické chemie při zkoumání historických památek.
2. Odběr vzorků, distribuční analýza, vztah mezi vzorkem a anal. metodou.
3. Spektroskopické analytické metody, emisní, absorpční.
4. Atomová RTG a elektronová spektroskopie, elektron. Mikroanalýza.
5. Fotoelektonová spektroskopie, ESCA, PIXE.
6. Rentgenová difrakce.
7. Atomová spektroskopie v UV a viditelné oblasti spektra.
8. Molekulová spektroskopie v UV a viditelné oblasti spektra.
9. Molekulová luminiscenční spektrometrie.
10. Infračervená spektroskopie a IR mikroanalýza.
11. Ramanova spektroskopie a mikroanalýza.
12. NMR spektroskopie, hmotnostní spektroskopie.
13. Chromatografické analytické metody.
14. Aktivační analýza, metody datování památek.

Literatura

Z: 1. Ciliberto E., Spoto G.: "Modern Analytical Methods in Art and Archeology", ISBN 0 7506 4693 4
Z: 2. Mills J.S., White R.: The Organic Chemistry of Museum Objects, ISBN 0 471 293610 X
D: 3. Zýka J. a kol. : " Nové směry v analytické chemii" díl 1 - 6, ISBN 80 03 00113 7
D: 4. Eckertová L., Frank L., Král J.: "Metody analýzy povrchů" díl 1 - 3, ISBN 80 200 0329 0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi