Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:56:00
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Dějiny uměleckých řemesel

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Eva Novotná

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými fázemi vývoje uměleckého řemesla od starověku po současnost, v širším kulturně historickém a kulturně antropologickém rámci společenských souvislostí střední a západní Evropy.

Sylabus

1. Umělecké řemeslo - základní pojmy, charakteristika umělecko řemeslných děl.
2. Starověk - Egypt, Mykény, Řecko, Řím, rané křesťanství.
3. Český pravěk – kultura halstatská, laténská, Keltové.
4. Období Velké Moravy, doby předrománské a románské.
5. Gotika.
6. Renesance.
7. Baroko a rokoko.
8. Klasicismus,empír, biedermeier.
9. Neogotika, neorokoko, neobaroko a neorenesance, lidová tvorba.
10. Evropská a česká secese, Gesamtkunswerk, Artěl.
11. Český kubismus a rondokubismus, Art deco.
12. Funkcionalismus – Bauhaus, De Stijl, umělecký průmysl.
13. Skandinávský meziválečný a poválečný design, Italský design.
14. Styl high-tech, postmodernismus, umělecký průmysl a hromadná výroba.

Literatura

Adlerová, Alena: České užité umění 1918-1938, Odeon Praha 1983
Biografická hesla českých designérů nábytku 20. století. In HOROVÁ, Anděla, Dodatky k Nové encyklopedii českých výtvarných umělců. Praha : Academia 2006.
De Morant, Henry: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983
Froněk, Jiří (ed.). Artěl : Umění pro všední den 1908-1935. Praha : UPM; Arbor Vitae, 2009. 398 s.
Fučíková, Eliška ed. Rudolf II. a Praha, Správa pražského hradu 1997
Hejdová a kol. Od Velké Moravy po dobu gotickou, Argo, Lidové noviny, Praha 1999
Karasová, Daniela. Czech Architecture and Design. Reader for students of CIEE. Prague : CIEE, 2012.
Karasová, Daniela. GDN: Geneze designu nábytku. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Arbor vitae 2012.
Karasová, Dějiny nábytkového umění I-IV, Argo Praha 1995-2001
kol. autorů, Starožitnosti,Columbus Praha 1998
Kolesár, Zdeno: Kapitoly z dějin designu, VŠUP Praha 2004
Kramerová, Daniela (ed). Retromuseum Cheb, životní styl a design v ČSSR 1958-1989, GAVU Cheb, 2016. 299 s.
Kramerová, Daniela; SKÁLOVÁ, Vanda. Bruselský sen, Československá účast na Světové výstavě Expo '58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Řevnice : Arbor vitae, 2008.
Lamač, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon Praha. 1988
Lukeš, Zdeněk (ed.). Josef Gočár. Praha : Titanic, 2010. 453 s.
Lukeš, Zdeněk, PRELOVŠEK, Damjan, VALENA, Tomáš. Josip Plečnik - Architekt Pražského Hradu. SPH, Pražský Hrad. 1997
Pelcl, Jiří ed. Český design 1995-2000, Prostor Praha 2001
Primusová, Adriana (ed.). Na čtyřech nohách: Sedací nábytek Pražského hradu. 1. vydání, Praha : Správa Pražského hradu, 2006.
Směták, Pavel; Pučerová, Klára (eds.). 60'/70': Věra a Vladimír Machoninovi / Věra and Vladimír Machonin. [Galerie Jaroslava Fragnera 22/12/2010-30/01/2011]. Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2010. 125 s.
Šlapeta, Vladimír (ed.). Jan Kotěra, 1871-1923: zakladatel moderní české architektury. Praha, Obecní dům, 2001. 411 s.
Švácha, Rostislav, Marie Plattovská ed., Dějiny českého výtvarného umění, Academie Praha 2000 - 2008
Vlčková, Lucie. Český kubismus. Průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Praha 2015. 87 S.
Vlnas, Vít ed. Sláva barokní Čechie, Národní galerie v Praze, Praha 2001
Vondráček, Radim (ed.). Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848. 2. vyd. Praha : Uměleckoprůmyslové museum, 2010. 527 s.
Vondráček, Radim; Vlčková, Lucie et al. Secese - vitální umění 1900 : ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Řevnice : Arbor Vitae, 2013.
Vondráčková, Marcela (ed.). Baroko v Čechách : Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha. Praha : Národní galerie, 2013. 245 s.
Zikmund-Lender, Ladislav (ed.). Experimentální sídliště Invalidovna. Praha : Národní památkový ústav; Zikmund Hradec Králové, 2014. 144 s.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi