Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:08:15
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Dějiny umění středověku II

Kredity 4
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

Anotace

Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění vrcholného a pozdního středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.

Sylabus

1. Umění Lucemburské epochy - architektura 14. století v českých zemích
2. Umění Lucemburské epochy - sochařství 14. století v českých zemích
3. Umění Lucemburské epochy - malířství 14. století v českých zemích
4. Umění 14. století v Zaalpí, evropské souvislosti umění doby Karla IV.
5. Umění kolem 1400, český krásný sloh a internacionální styl
6. Pozdně gotická architektura v Evropě
7. Pozdně gotické sochařství v Evropě
8. Raný nizozemský realismus a pozdně gotická malba
9. Husité a výtvarné umění, doba Jiřího z Poděbrad
10. Jagellonské umění - Pražský hrad a královský mecenát
11. Jagellonské umění - architektura 15. století v českých zemích
12. Jagellonské umění - malířství a sochařství 15. století v českých zemích
13. Umění kolem roku 1500 v Zaalpí
14. Umění kolem roku 1500 v českých zemích

Literatura

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.
Z:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.
Z:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.
Z:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.
D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).
D:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).
D:HOMOLKA, Jaromír - KRÁSA, Josef - MENCL, Václav - PEŠINA, Jaroslav - PETRÁŇ, Josef, Pozdně gotické umění v Čechách: 1471-1526. Praha 1978.
D:HLOBIL, Ivo - PETRŮ, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992. ISBN 80-200-0385-1.
D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.
D:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.
D:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.
D:FAJT, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.
D:KUTHAN, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi