Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 22:23:37
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Polymery v konzervování

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Vítězslav Knotek, Ph.D.
Ing. Irena Kučerová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii výroby, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat v muzejních, historických sbírkách. Také se seznámí s polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů.

Sylabus

1. Vznik, struktura a názvosloví polymerů.
2. Chemické a fyzikální vlastnosti polymerů – základní pojmy.
3. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností polymerů na teplotě.
4. Rozpustnost polymerů, viskozita a reologické chování roztoků polymerů.
5. Termoplasty.
6. Reaktoplasty.
7. Syntetické kaučuky.
8. Adheze a adheziva, obecné složení lepidel a lepivých tmelů.
9. Typy lepidel a jejich aplikační oblasti, technologie lepení.
10. Nátěrové hmoty - obecné složení, typy a jejich vlastnosti.
11. Aplikace jednotlivých typů nátěrových hmot, technologie nanášení nátěrových hmot.
12. Nové materiály ve sbírkách.
13. Degradace polymerních materiálů sbírkových předmětů.
14. Konzervace polymerních materiálů.

Literatura

Z Mleziva J.: Polymery, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles 2000.

D Zelinger J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora

D . Šňupárek, L Formánek: Vodné disperze syntetických polymerů., SNTL 1979

Z J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999

Z T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002
Z Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.
D J. Zelinger and kol.: Chemistry in the care of monuments. ICT Pratur 1988.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi