Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:51:47
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy památkové péče

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Michal Novotný

Anotace

Památková péče je respektovaný komplexní interdisciplinární obor vnímaný v převaze jako praktická činnost, který však má podstatu v kulturně hodnotovém utváření společnosti. A právě porozumění oboru v rámci celospolečenského kontextu je hlavním záměrem předmětu omezeného formou přednášek. Absolventi/tky by měli být schopni porozumět základním východiskům památkové péče, interpretovat vývoj oboru, znát názory a úlohu klíčových osobností české a evropské památkové péče od jejího zrodu do současnosti, umět charakterizovat a klasifikovat strukturu památkového fondu, aplikovat oborovou terminologii, analyzovat a používat kategorii památkové hodnoty a chápat principy autenticity. Přednášky umožní studentům získat nezbytný přehled o institucionální struktuře české státní památkové péče a pomůžou jim orientovat se právních i oborových předpisech věnujících se ochraně hmotného kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Po absolvování přednášek získá student představu o procesu projednávání obnovy kulturní památky, včetně restaurátorského zásahu. Některá témata jsou probírána s aktivním zapojením studentů, přednášky jsou provázeny promítáním obrazových ilustrací, posluchači dostávají k dispozici úryvky odborných textů a další dokumenty k případovým studiím, ilustrující danou problematiku. Komplementárním doplňkem předmětu by měl být především předmět muzeologie.

Sylabus

1) Památková péče - interdisciplinární obor nebo multidisciplinární guláš?
2) Vztah společnosti ke starým věcem. "Památková péče" před památkovou péčí.
3) Teorie památkových hodnot. Alois Riegl a jeho vliv na českou památkovou péči.
4) Identifikace památkových hodnot v praxi památkové péče - cvičení.
5) Bohuslav Slánský a česká restaurátorská škola.
6) Výjimečné postavení české restaurátorské školy v evropském kontextu.
7) Památková péče za první republiky - osobnosti a ideová východiska.
8) Památková péče za první republiky - památkové úřady bez památkového zákona
9) Památková péče od padesátých let do současnosti.
10) Restaurování "versus" konzervování-restaurování.
11) Metody památkové péče v postmoderní době.
12) Národní památkový ústav.
13) Zákon o státní památkové péči. Památková péče v českém právním řádu.
14) Památková péče a globalizace.

Literatura

Z:Assessing the Values of Cultural Heritage, GCI, Los Angeles 2001.
Z:Brandi, C.: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2000. ISBN 80-86359-03-4.
Z:Conti, A.: History of the restoration and conservation of works of art, Oxford 2007. ISBN 978-0750669535
Z:Jokilehto, J.: A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999. ISBN 978-0750655118
Z:Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, svazek 1, NPÚ, Praha 2007. ISBN 978-80-87104-14-9
Z:Odborné a metodické publikace Národního památkového ústavu (http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/)
Z:Riegl A.: Moderní památková péče, NPÚ ÚP, Praha 2003. ISBN 80-86234-34-7
Z:Varhaník, J.; Malý, S.: Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2
Z:Vinas, S.M.: Contemporary Theory of Conservation, Oxford, 2005. ISBN 0 7506 6224 7
Z:Wagner V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 2006. ISBN 808623472X
D:Zprávy památkové péče. ISSN 1210-5538
D:Choay, F.: The Invention of the Historic Monument, Cambridge 2001. ISBN 978-0521454742
D:Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, SÚPPOP, Praha 1991. ISBN: 9788086234557
D:Hlobil, I.: Na základech konzervativní teorie české památkové péče, NPÚ, Praha 2008. ISBN 978-80-87104-32-3
D:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822
D:Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, I., III. díl, Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3
D:The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, (http://whc.unesco.org/en/guidelines)
D:Restaurování, sborník příspěvků k 8. ročníku konference Obnova památek 2008, AXIS studio, Praha 2008.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi