Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:43:38
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy muzeologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Roman Zaoral

Anotace

Kurz podává přehled historického vývoje a současných trendů v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek, muzejní legislativy a muzejního managementu. Seznamuje se zásadami osvětové a vědecké práce v muzeu a s přípravou výstav a expozic. Součástí kurzu jsou exkurze do vybraných muzejních konzervačních a restaurátorských dílen.
Studenti se budou umět orientovat ve všech oblastech muzejní práce.

Sylabus

-Systém muzeologie, terminologie.
-Dějiny muzejního fenoménu.
-Současné trendy v muzeologii, významná mezinárodní sdružení.
-Teoretická muzeologie a muzejní praxe.
-Principy muzejní selekce. Muzeálie, substitut.
-Muzejní dokumentace. Zásady vedení konzervátorské dokumentace.
-Teorie muzejní tezaurace - muzejní sbírka.
-Muzeum jako komunikační médium - relace k vědě a veřejnosti.
-Teorie prezentace. Muzejní komunikace.
-Metodika muzejní prezentace, muzejní mobiliář.
-Muzeum jako instituce. Muzejní management.
-Systém muzejnictví v České republice, Asociace muzeí a galerií.
-Vývoj muzejní konzervace.
-Současné trendy v muzejní konzervaci.

Literatura

Z:Waidacher, F.: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999
Z.Beneš, J.: Základy muzeologie. Opava 1997
Z.Stránský, Z.: Muzeologie - úvod do studia. Brno 1995
D:Rydlová, E.: Zkušenosti ze stáže v muzeu Victoria & Albert v Londýně (se zaměřením na sklo a keramiku). In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Technické muzeum v Brně, Brno 1999, s. 131-134.
D:Šimčík, A.: Počátky odborné konzervace železných artefaktů v muzeích v českých zemích. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis VI., Opava 2003, s. 81 - 92,
D:Střeštíková, M.- Šimčík, A.: Dokument z Vantaa - Evropská politika preventivní konzervace. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře, Brno 2003, s. 49- 53
D:Konzervátor - restaurátor: profesní kodex. In: Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu mezinárodní etiky, Metodický list. Brno 1995, s. 73 - 76.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi