Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 13:15:07
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Laboratoř programu restaurování

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Laboratorní práce seznámí studenty prakticky zaměřených oborů se základními laboratorními postupy využitelnými při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken.

Sylabus

Laboratoř programu restaurování - textilní materiály

1.Identifikace pigmentů
2.Příprava pigmentů
3.Identifikace přírodních pojiv
4.Materiálová skladba textilií
5.Viskozimetrie
6.Poškození vláken
7.Stanovení vlastností textilií, fixace
8.Stanovení čísla mědi
9.Konzervování železných předmětů
10.Konzervování předmětů z barevných kovů
11.Konzervování papíru
12.Materiálová skladba papíru

Laboratoř programu restaurování - kovové materiály

1.Elektronová mikroskopie a atomová emisní spektrometrie
2.Inhibitory koroze kovů
3.Identifikace kovů
4.Mechanické zkoušení kovů
5.Metalografie
6.Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou
7.Elektrolytické vylučování mědi
8.Termická analýza
9.Tepelné zpracování oceli
10.Cínování
11.Korozní jevy
12.Odstraňování korozních produktů mědi

Laboratoř programu restaurování - sklo a keramika

1.Teplotní roztažnost skla
2.Krystalizace skel
3.Stanovení SiO2 spektrofotometricky
4.Příprava vrstev metodou sol-gel
5.Měření bodu měknutí skla podle Littletona
6.Chemická odolnost skla
7.Příprava a vytváření keramiky
8.Měření pórovitosti různých typů keramiky
9.Termická analýza a mikrostruktura nízkopálené keramiky
10.Charakterizace částic a mikrostruktur obrazovou analýzou
11.Vlastnosti anorganických pojiv
12.Měření velikosti částicLiteratura

Z: Dle zadání jednotlivých prací a doporučení vyučujícího.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi