Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 3.2.2023 10:48:09
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Konstrukce a materiály historických staveb

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. arch. Jan Pešta

Anotace

Předmět formou přednášek a cvičení seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je dělena do jednotlivých tematických okruhů a přináší základní přehled o všech typech historických konstrukcí (nosné i nenosné konstrukce, výplňové prvky, tesařské konstrukce a pod.).

Sylabus

1. Úvod do studia a poznání historických konstrukcí, důvod a smysl studia, základ čtení a kreslení plánové dokumentace historických objektů
2. Zděné stěny včetně ztužování, základů, způsobu stavby a specifických prvků (armatury, římsy)
3. Klenby včetně způsobu stavby a ztužování
4. Dřevěné konstrukce 1 - opracování dřeva, roubené, rámové a hrázděné stěny (s informací o dendrochronologii)
5. Dřevěné konstrukce 2 - stropy
6. Dřevěné konstrukce 3 - krovy
7. Střechy - krytiny, klempířská práce, vikýře
8. Podlahy a dlažby, schodiště
9. Topeniště (včetně zmínky o osvětlení a větrání)
10. Vrata a dveře včetně zavěšování a zámečnické práce
11. Okna včetně zasklívání a zámečnické práce
12. Úpravy povrchů (omítky, nátěry)
13. Samostatné a kovářské prvky (zábradlí a mříže), doplňující konstrukce (zásobování vodou a odvodnění vč. hygienických zařízení a odpadů, specifické konstrukce související s výrobní technologií)
14. Konstrukce moderních a technických staveb (železobeton, skelet, ocelové konstrukce)

Literatura

Z: Škabrada J., 2000: Konstrukce historických staveb. ČVUT Praha.
Z: Škabrada J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.
D: Hošek M. - Muk J., 1989: Omítky historických staveb. Praha.
D: Kubec F., 1996: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách. Praha.
D: Lipanská E., 1998: Historické klenby. Praha.
D: Mencl V., 1974: České středověké klenby. Praha.
D: Muk J., 1996: Historické konstrukce I.. ČVUT Praha.
D: Radovi M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. Praha.
D: Vinař J. - Kufner V. - Horová I., 1995: Historické krovy. Praha.
D: sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP
D: časopis Zprávy památkové péče

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi