Please wait...
Nepřihlášený uživatel
home
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.2.2023 05:38:38
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: 'en'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data for 2017/2018

Constructions and Materials of Historical Building

Credits 3
Hours per week 2 / 1 / 0
Examination Ex
Study Language Czech
Level Master subject
Guarantor Ing. arch. Jan Pešta

Summary

The course involves lectures and seminars focused on the development of building structures from Middle-age to the beginning of the 20th century. The topics are divided into separate themes and cover basic review of all types of historical constructions (load bearing and non-load bearing structures, timber structures etc.).

Syllabus

- Introduction to study of historical constructions; basic of study and drawing of project documentation of historic buildings.
- Built walls of brick and stone including foundations, building procedure and specify elements (fitting, cornice)
- Arches and their construction
- Timber constructions 1 - wood processing, curb, frame and half-timber walls
- Timber constructions 2- ceilings
- Timber constructions 3 - roof frame
- Roofs: roofing, dormer window, tinsmith's works
- Floors and pavages, staircases
- Furnace
- Gates, doors including hooking on, locksmith's works
- Windows including their glassing, locksmith's works
- Surface finishing (plasters and coatings)
- Smith's elements (banister and grids), supplement constructions (conduits etc.)
- Modern and technical building constructions (reinforced concrete, steel constructions)

Literature

R: Škabrada J., 2000: Konstrukce historických staveb. ČVUT Praha.
R: Škabrada J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.
A: Hošek M. - Muk J., 1989: Omítky historických staveb. Praha.
A: Kubec F., 1996: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách. Praha.
A: Lipanská E., 1998: Historické klenby. Praha.
A: Mencl V., 1974: České středověké klenby. Praha.
A: Muk J., 1996: Historické konstrukce I.. ČVUT Praha.
A: Radovi M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. Praha.
A: Vinař J. - Kufner V. - Horová I., 1995: Historické krovy. Praha.
A: sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP
A: časopis Zprávy památkové péče

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
Identification No.: 60461373
VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague
Information provided by the Department of International Relations and the Department of Communication. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version