Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 19:12:22
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148056/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Stavebně historický průzkum

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. arch. Jan Pešta

Anotace

Předmět formou přednášek seznamuje studenty s komplexní problematikou stavebněhistorického průzkumu (SHP). Získají přehled o různých stupních SHP, jejich uplatnění v praxi. Velký důraz je kladen na seznámení s různými metodami poznání historické stavby (archívní a terénní průzkum, typologie, uměleckohistorický pohled).

Sylabus

1. Úvod do SHP, vývoj průzkumů a poznání památek, provázanost SHP na další vědní obory
2. Členění průzkumů podle podrobnosti zpracování, metodika SHP
3. Základ dokumentace historických objektů, měření, metody terénního průzkumu
4. Archívní prameny, historické stavební plány jako podklad poznání historického objektu
5. Uměleckohistorický pohled I.
6. Uměleckohistorický pohled II.
7. Typologický pohled na stavební památku; základy historické typologie I.
8. Základy historické typologie II. - feudální stavby
9. Základy historické typologie III. - sakrální stavby
10. Syntéza SHP, rozbor stavby na konkrétním příkladu
11. Syntéza SHP, rozbor stavby na konkrétním příkladu
12. Zvláštnosti průzkumů specifických druhů staveb (torzální architektura, lidová architektura, industriální stavby, moderní architektura; pasportizace)
13. vyhodnocení SHP
14. vyhodnocení SHP

Literatura

Z:Durdík T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha
Z:Macek P., 1997: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. Metodika NPÚ Praha.
Z:Razím V. a kol., 2011: Zkoumání historických staveb.
Z:Škabrada J., 1999: Lidové stavby (architektura českého venkova). Praha.
Z:Poche E. a kol., 1977-1982: Umělecké památky Čech I. - IV. Praha.
Z:Vlček P., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha.
D:Ebel M. - Škabrada J., 1996: Původní plánová dokumentace lidové architektury. (Materiály k dějinám architektury I.). Skripta ČVUT, Praha.
D:Frolec V. - Vařeka J., 1983: Lidová architektura (encyklopedie). Praha.
D:Kolektiv, 2002 - 2003: Technické památky Čech, Moravy a Slezska I. - IV.. Praha.
D:Líbal D., 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha.
D:Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.
D:Menclová D., 1972: České hrady I. a II.. Praha.
D:Merhautová, 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.
D:Pešta, J., 2003-2011: Encyklopedie českých vesnic I. až V. Praha.
D:Radová M. - Škabrada J., 1992: Románské stavitelství, skripta ČVUT, str. 98 - 99 a další. Praha.
D:Radová-Štiková M. - Škabrada J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, skripta ČVUT, Praha.
D:Vlček P. - Sommer P. - Foltýn D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.
D:sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP
D:časopis Zprávy památkové péče

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi