Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 16:24:53
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148056/rok/2017/lang/en'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data for 2017/2018

Constructional Historical Research

Credits 3
Hours per week 2 / 0 / 0
Examination Ex
Study Language Czech
Level Master subject
Guarantor Ing. arch. Jan Pešta

Summary

The course involves lectures focused on complex problematic of architectural/historical survey. Students will acquire knowledge of different levels of architectural/historical survey and their practical use. The course focuses on different methods of historical building identification (archive and field survey, typology, art/historical perspective).

Syllabus

Introduction to architectural/historical survey, development of survey and cognition of monuments
Survey dividing according to processing, methodology of architectural/historical survey
Basics of historic buildings documentations, measurements and methods of terrain survey
Archive sources, historic building projects as basics of historic building understanding
Art-historic view I
Art-historic view II
Typology view on monuments, basics of historical typology
Basics of historical typology. - feudal buildings
Basics of historical typology - sacral buidings
Synthesis of architectural/historical survey, chosen building analysis
Synthesis of architectural/historical survey, chosen building analysis
Survey of specific buildings (torso buildings, folk architecture etc.)
Architectural/historical survey evaluation
Architectural/historical survey evaluation

Literature

R:Durdík T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha
R:Macek P., 1997: Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. Metodika NPÚ Praha.
R:Razím V. a kol., 2011: Zkoumání historických staveb.
R:Škabrada J., 1999: Lidové stavby (architektura českého venkova). Praha.
R:Poche E. a kol., 1977-1982: Umělecké památky Čech I. - IV. Praha.
R:Vlček P., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha.
A:Ebel M. - Škabrada J., 1996: Původní plánová dokumentace lidové architektury. (Materiály k dějinám architektury I.). Skripta ČVUT, Praha.
A:Frolec V. - Vařeka J., 1983: Lidová architektura (encyklopedie). Praha.
A:Kolektiv, 2002 - 2003: Technické památky Čech, Moravy a Slezska I. - IV.. Praha.
A:Líbal D., 1948: Gotická architektura v Čechách a na Moravě. Praha.
A:Mencl V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.
A:Menclová D., 1972: České hrady I. a II.. Praha.
A:Merhautová, 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.
A:Pešta, J., 2003-2011: Encyklopedie českých vesnic I. až V. Praha.
A:Radová M. - Škabrada J., 1992: Románské stavitelství, skripta ČVUT, str. 98 - 99 a další. Praha.
A:Radová-Štiková M. - Škabrada J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, skripta ČVUT, Praha.
A:Vlček P. - Sommer P. - Foltýn D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.
A:sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP
A:časopis Zprávy památkové péče

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi