Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.5.2022 05:36:59
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy archeologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

Anotace

Kurz seznámí studenty se základními metodami archeologické práce v terénu, datovacími postupy a právními podmínky provádění archeologických výzkumů. Budou přestaveny hlavní vývojové fáze pravěku a protohistorie na území České republiky a vybrané příklady výjimečných evropských archeologických nálezů. Hlavní důraz bude kladen na poznání struktury významných archeologických lokalit, typických movitých nálezů. Zvláštní pozornost bude věnována technologickým postupům, které byly využívány v jednotlivých obdobích k získávání základních surovin a jejich zpracování.

Sylabus

1. Právní rámec provádění archeologický výzkumů v ČR
2. Základní metody archeologické práce a dokumentační postupy
3. Spolupráce archeologie a přírodních věd (paleobotanika, geologie, osteologie, antropologie).
4. Datovací metody v archeologii
5. Paleolit - mezolit (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).
6. Neolit (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).
7. Eneolit (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).
8. doba bronzová (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).
9. Starší doba železná - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).
10. Mladší doba železná - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek).
11. Doba římská - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)
12. Stěhování národů - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)
13. Raný středověk - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)
14. Vrcholný středověk - (přehled pramenů, nalezišť, movitých a nemovitých památek)

Literatura

Z:Hložek, M 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. ISBN: 978-80-7277-230-8
Z:Podborský, V. 1997: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno. ISBN: 80-210-1706-6
D:Archeologie pravěkých Čech sv. 1-8, Kolektiv autorů, Praha 2008. ISBN: 978-80-86124-75-9, 978-80-86124-76-6, 978-80-86124-71-1, 978-80-86124-77-3, 978-80-86124-78-0, 978-80-86124-79-7, 978-80-86124-80-3, 978-80-86124-81-0.
D:Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku, Praha. ISBN: 978-80-7422-140-8
D:Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie, Praha. ISBN: 80-200-1216-8
D:Renfrew, C. - Bahn, P. 2012: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London. ISBN: 978-0500290217
D:Podborský, V. (ed.) 1993: Pravěké dějiny Moravy, Brno. ISBN: 80-85048-45-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi