Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 01:12:51
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148061/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Dějiny českého výtvarného umění

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit znalosti evropského umění o orientaci v problematice domácího dějepisu umění. Přednášky jsou zaměřeny na důležité etapy vývoje českého umění od pravěku po závěr baroka.

Sylabus

1. Pravěk v českých zemích v evropské a mimoevropském kontextu
2. Pravěk a raná doba dějinná v českých zemích
3. Románské umění v českých zemích
4. Raně gotická architektura v českých zemích
5. Sochařství a malířství 13. století v českých zemích
6. Umění Lucemburské epochy - umění doby Jana Lucemburského a Karla IV.
7. Internacionální styl a český krásný sloh, doba Jiřího z Poděbrad
8. Jagellonské umění - dvorské umění
9. Jagellonské umění - šlechtický mecenát a církevní řády
10. Rané projevy renesance v českých zemích, renesanční architektura v Čechách a na Moravě
11. Umělci dvora Rudolfa II. - manýrismus a rané baroko v českých zemích
12. Barokní architektura v českých zemích - stavby tzv. radikálního baroku v Čechách a jejich autorství
13. Sochařství baroka v Čechách v 17. a 18. století
14. Malířství baroka v Čechách v 17. a 18. století


Literatura

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.
Z:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.
Z:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.
HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.
D:VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986.
D:KUDĚLKA, Zdeněk (ed.), Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. ISBN 80-200-0540-4.
D:VLNAS, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praze 2001. ISBN 80-7035-258-2.
D:KOTALÍK, Jiří T., [10 století architektury. 4], Architektura barokní. Praha 2001. ISBN 80-86161-38-2.
D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 1], Architektura románská. Praha 2001. ISBN 80-86161-35-8.
D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.
D:MUCHKA, Ivan. [10 století architektury. 3], Architektura renesanční. Praha 2001. ISBN 80-86161-37-4.
D:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.
D:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.
D:FAJT, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.
D:KUTHAN, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi