Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 18:21:58
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148061/rok/2017/lang/en'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data for 2017/2018

History of Bohemian Fine Arts

Credits 3
Hours per week 2 / 0 / 0
Examination Ex
Study Language Czech
Level Master subject
Guarantor PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

Summary

The aim of the subject is to extend the student’s knowledge of the European art and their orientation in art in the Czech lands. Lectures are focused on important periods of the Czech art from prehistory to the end of Baroque era.

Syllabus

1. Prehistory in the Czech lands in its European and non-European context
2. Prehistory and early history in the Czech lands
3. Romanesque art in the Czech lands
4. Early Gothic architecture in the Czech lands
5. Sculpture and painting of the 13th century in the Czech lands
6. Art of the House of Luxembourg - art at the court of John the Blind and Charles IV.
7. The International style and Bohemian "Beautiful style", the period of George of Poděbrady
8. Art under the Jagiellonian dynasty - art at the Prague court
9. Art under the Jagiellonian dynasty - patronage of nobility and religious orders
10. Early Renaissance art in the Czech lands, Renaissance architecture in in the Czech lands
11. Artists at the court of Rudolf II. - Mannerism and early Baroque in the Czech lands
12. Baroque architecture in the Czech lands - buildings of so called "radical Baroque of Bohemia" and their authorship
13. Bohemian sculpture of the 17th and 18th century
14. Bohemian painting of the 17th and 18th century

Literature

R:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.
R:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.
R:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.
HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.
A:VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Praha 1986.
A:KUDĚLKA, Zdeněk (ed.), Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. ISBN 80-200-0540-4.
A:VLNAS, Vít (ed.), Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praze 2001. ISBN 80-7035-258-2.
A:KOTALÍK, Jiří T., [10 století architektury. 4], Architektura barokní. Praha 2001. ISBN 80-86161-38-2.
A:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 1], Architektura románská. Praha 2001. ISBN 80-86161-35-8.
A:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.
A:MUCHKA, Ivan. [10 století architektury. 3], Architektura renesanční. Praha 2001. ISBN 80-86161-37-4.
A:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.
A:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.
A:FAJT, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.
A:KUTHAN, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi