Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 03:04:48
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148065/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Památková péče

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Michal Novotný

Anotace

Památková péče (ochrana hmotného kulturního dědictví a jeho další zhodnocení) je interdisciplinárním oborem, ve kterém se uplatňují v různých pozicích rozmanité profese počínaje historiky umění, architekty, technology, umělci, řemeslníky, přes ekonomy, právníky, až po politiky, atd. Všechny tyto autority se svými rozhodnutími přímo či nepřímo podílejí na ochraně památek. Cílem předmětu je seznámit studenty s tímto systémem památkové péče v České republice s důrazem na organizační strukturu a právní úpravu. Praktické znalosti umožní studentům lep&scaro n;í orientaci v jejich budoucím profesním životě v systému státní památkové péče. Důležitou kompetencí je schopnost kriticky vyhodnotit informace a názory o památkové péči z médií či autorit oboru.

Sylabus

-Předpisy k ochraně kulturních památek (předpisy právní,)
- Předpisy k ochraně kulturních památek (etické, metodické)
-Veřejný zájem na ochraně kulturních památek a jeho střet s vlastnickým právem
-Památkový fond (kulturní památky, národní kulturní památky)
-Památkový fond ( památkové rezervace, památkové zóny, archeologické nálezy)
-Seznam kulturních památek
-Národní památkový ústav (postavení, úloha, možnosti)
-Orgány státní památkové péče (ministerstvo kultury, krajeí)
-Orgány státní památkové péče ( obce s rozšířenou působností)
-Obnova kulturní památky (písemné vyjádření, závazné stanovisko, rozhodnutí)
-Restaurování kulturních památek (povolení k restaurování, rozhodnutí o restaurování)
-Povinnosti vlastníků kulturních památek a ostatních osob podílející se na ochraně hmotného kulturního dědictví

Literatura

Z:Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000.
Z:B. M. Fielden, Conservation of historic buildings, Oxford 1994. ISBN 978-0750658638
Z:J. HolečekV. Girsa, Projektování obnovy stavebních památek, Praha 2008. ISBN 9788087104347
Z:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822
Z:J. Jokilehto, History of Architectural Conservation, Oxford, 2002. ISBN 978-0750655118
Z:Metodiky Národního památkového ústavu.
Z:J. Varhaník, S. Malý, Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2
Z:S.M. Vinas, Contemporary theory of conservation, Oxford 2005. ISBN 0 7506 6224 7
D:European Research on Cultural Heritage. Díl I.-V. Praha 2004. ISBN 80-86246-21-3
D:M. Hložek, Encyklopedie moderních věd v archeologii - Archeometrie, Praha 2008. 978-80-7277-230-8
D:I. Kopecká a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002. ISBN 80-86234-28-2
D:V. Kučová, Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009. ISBN 978-80-87104-84-2
D:Kolektiv autorů, Péče o architektonické dědictví. 1. 3. díl. Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3
D:P. Kuneš, Přírodovědné poznávání jako východisko technologa v památkové péči, Zprávy památkové péče 6/2009, s. 465-469. ISSN 1210-5538
D:L. Losos, D. Michoinová, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče, Zprávy památkové péče 5/2008, s. 376-379. ISSN 1210-5538
D:T. Pek, Stavební památky, Praha 2009. ISBN 978-80-7357-462-8
D:N. S. Price, J. King, Conserving the authentic, Rome 2009. ISBN 978-92-9077-220-0
D:V. Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011. ISBN 978-80-86516-41-7
D:Zprávy památkové péče 2/2010 (číslo věnované institucionálnímu výzkumu NPÚ). ISSN 1210-5538

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi