Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 17:53:13
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148065/rok/2017/lang/en'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data for 2017/2018

Conservation

Credits 3
Hours per week 2 / 0 / 0
Examination Ex
Study Language Czech
Level Master subject
Guarantor Mgr. Michal Novotný

Summary

Effective application of technological expertise in conservation is dependent on the skills to integrate its potential and results in a complex process of heritage conservation. The objective of the course is to understand the concepts and processes of cognition, planning and realization of conservation and their context (conservation of artefacts). The graduates should be able to apply this understanding in the solution of specific objects or their problems. Expected from them is the ability to integrate analysis and evaluation obtained in other studies of technology to various forms of heritage treatment, respectively, to decisions about them, cooperation acting and creative critical thinking. Teaching is activating, the basic interpretation is followed by a discussion, most often a group problem-solving, simulation exercises, etc. Some of the topics are dealt with in the field at excursions, some in direct cooperation with the students or experts of related disciplines (architecture, surveying, castles management). The concept of the course and the content of the seminars adapts to the previous knowledge of the students in the field of conservation the case that they did not passed the course Principles of conservation in a bachelor study program.

Syllabus

1) Ethics of conservation acting
2 Historical life of heritage site as a source of lessons about its treatment
3) Science and research in conservation
4) Technology and tradition, the problem of methodics and standardization in conservation
5) Designing of restoration and rehabilitation of building heritage
6) Recording and research of heritage sites - the documentation and survey, contemporary digital methods
7) Presentation, popularization and communication, media and their role in conservation
8) Planning, management in conservation on the example of the management of the state castle
9) Maintenance of heritage site (meaning, planning, methods).
10) Prague and conservation - a present situation, the negative sides, cases, causes, roles of participants
11) Our conservation from the November 1989, its changes, gains and losses.
12) The negative views of conservation (counter-arguments).
13) Conservation regional or international-global?
14) Heritage sites as part of tangible cultural heritage, interdisciplinary team conservation.

Literature

R:Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000.
R:B. M. Fielden, Conservation of historic buildings, Oxford 1994. ISBN 978-0750658638
R:J. HolečekV. Girsa, Projektování obnovy stavebních památek, Praha 2008. ISBN 9788087104347
R:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822
R:J. Jokilehto, History of Architectural Conservation, Oxford, 2002. ISBN 978-0750655118
R:Metodiky Národního památkového ústavu.
R:J. Varhaník, S. Malý, Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2
R:S.M. Vinas, Contemporary theory of conservation, Oxford 2005. ISBN 0 7506 6224 7

A:European Research on Cultural Heritage. Díl I.-V. Praha 2004. ISBN 80-86246-21-3
A:M. Hložek, Encyklopedie moderních věd v archeologii - Archeometrie, Praha 2008. 978-80-7277-230-8
A:L. Kesner, Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005. ISBN 80-247-1104-4
A:I. Kopecká a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002. ISBN 80-86234-28-2
A:V. Kučová, Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009. ISBN 978-80-87104-84-2
A:Kolektiv autorů, Péče o architektonické dědictví. 1. 3. díl. Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3
A:P. Kuneš, Přírodovědné poznávání jako východisko technologa v památkové péči, Zprávy památkové péče 6/2009, s. 465-469. ISSN 1210-5538
A:L. Losos, D. Michoinová, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče, Zprávy památkové péče 5/2008, s. 376-379. ISSN 1210-5538
A:T. Pek, Stavební památky, Praha 2009. ISBN 978-80-7357-462-8
A:N. S. Price, J. King, Conserving the authentic, Rome 2009. ISBN 978-92-9077-220-0
A:V. Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011. ISBN 978-80-86516-41-7
A:Zprávy památkové péče 2/2010 (číslo věnované institucionálnímu výzkumu NPÚ). ISSN 1210-5538

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi