Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 02:59:00
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N148066/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Konzervování archivních a knihovních fondů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy. Posluchač je seznámen s fyzikálně-chemickými vlastnostmi, způsoby výroby, mechanismy poškození, metodami konzervování a restaurování jednotlivých materiálů, které tvoří archivní fondy (papír, useň, pergamen, vosk, fotografické materiály). Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o tyto fondy (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování, výstavba účelových archivních budov).
Sylabus

1 Historie konzervování a restaurování archivních a knihovních fondů v českých zemích
2. Základy chemie celulózy, hemicelulóz a ligninu
3. Stručná historie výroby papíru
4. Výroba buničin (nátronový, sulfátový a sulfitový delignifikací proces)
5. Ruční a strojová výroba papíru
6. Mechanické, chemické a optické vlastnosti papíru a metody jejich stanovení
7. Mechanismy poškození papíru (hydrolýza, oxidace, fotolýza a fotooxidace, síťování)
8. Metody konzervování papíru (dezinfekce, čištění, odkyselování, zpevňování)
9. Výroba, vlastnost, mechanismy poškození a konzervování vazebních usní a pergamenů a pergamenových listiny
10. Funkce, historie a materiály pečetí a bul, metody jejich konzervace, etika restaurování
11. Přehled záznamových prostředků - tuše, želozogalové inkousty, novodobé záznamové prostředky, mechanismy poškození záznamových prostředků a
12. Základy konzervace fotografických materiálů
13. Preventivní péče o archivní fondy
14. Požadavky na restaurátorský protokol

Literatura

Z: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002
Z: Hnětkovský V. a kol.: Papírenská příručka. SNTL, Praha 1983.
D: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.
Z: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. Alfa, Bratislava 1989.
D: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.
D: Souček M.: Zkoušení papíru. SNTL, Praha 1977.
Z: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.
D: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi