Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:20:41
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N215008/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie ropy I

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Anotace

Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.

Sylabus

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv, alternativní paliva
2. Hledání ropných ložisek, těžba, doprava a skladování ropy a související ekologické aspekty
3. Chemické a frakční složení ropy, uhlovodíkové a neuhlovodíkové komponenty ropy, klasifikace rop
4. Úprava ropy-odvodnění a odsolení, atmosferická a vakuová destilace ropy, produkty destilace
5. Chemismus termického krakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy
6. Fyzikálně-chemický základ termického krakování, varianty procesu, suroviny, reakční podmínky
7. Termické krakování, varianty procesu-dokončení, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty
8. Chemismus katalytického krakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy, katalyzátory, výroba a vlastnosti
9. Technologické schéma katalytického krakování, reakční podmínky, suroviny, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty
10. Hydrokrakování ropných frakcí, používané katalyzátory, chemismus hydrokrakování ropných komponent
11. Hydrokrakování ropných destilátů, procesy, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti
12. Hydrokrakování ropných zbytků, typy reaktorů a používané katalyzátory a jejich vlastnosti
13. Hydrokrakování ropných zbytků-dokončení, procesy, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti
14. Hydrogenační rafinace ropných frakcí,termodynamika a kinetika rafinačních reakcí, katalyzátory, procesy rafinace ropných surovin a produktů, reakční podmínky a vlastnosti produktů

Literatura

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6
D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi