Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:55:38
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N215010/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Petrochemie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s výrobou základních velkotonážních petrochemikálií, tj. chemikálií vyráběných z ropy a zemního plynu. Popisována je výroba etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, syntézních plynů a alkanů. Na výrobu základních chemikálií pak navazuje vysvětlení výroby a využití nejvýznamnějších produktů z těchto chemikálií vyráběných. Pokud je to významné, jsou zmíněny také výroby těchto chemikálií z jiných surovin. Důraz je kladen na chemické a technologické porozumění vyučovaných technologií.

Sylabus

1. Přehled surovin a hlavních petrochemických procesů, pyrolýza uhlovodíků
2. Výroba propenu pomocí katalytického krakování, dehydrogenace propanu a metathese alkenů
3. Výroba benzenu, toluenu a xylenů
4. Izolace a petrochemické využití C4 uhlovodíků - butadien, buteny, izobuten, MTBE
5. Test znalostí získaných z materiálů k tématům 1 - 4
6. Význam a využití plastů, způsoby polymerace, výroba a využití polyetylenu
7. Výroba a využití vinylchloridu, etylenoxidu, vinylacetátu, alk-1-enů aj.
8. Výroba a využití polypropylenu, akrylonitrilu, propylenoxidu a oxoalkoholů
9. Výroba a využití styrenu, amidů, fenolu, anilínu, poly(etylentereftalátu), ftalanhydridu
10. Výroba vodíku a syntézních plynů, Fischer-Tropschova syntéza
11. Test znalostí získaných z materiálů k tématům 6 - 10
12. Výroba a využití amoniaku, metanolu, formaldehydu
13. Výroba a využití tenzidů
14. Výroba a využití acetylenu a naftalenu

Literatura

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2
D: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH Publishers, Inc., New York, USA, 1997, ISBN 3-527-28838-4
D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi